Центърът за кариерно консултиране при Стопанска ак

Споделете лесно и бързо тази публикация

 
 

Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” навърши 11 години от официалното откриване.

Създаден е като Център за кариерно развитие по проект „Пазар на труда” на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и Джоб Тайгър – инициатива за изграждане на модерни кариерни центрове в България, като част от Националната програма за студентски стажове.

Кариерният център в Стопанска академия е тържествено открит на 14 септември 2005 г., когато лентата прерязва директорът на мисията на ААМР за България, Майкъл Фриц. Амбициозната задача, която си поставя новооткритият център е да бъде мост между бизнеса и образователната система, съдействайки за адаптирането на университета към реалностите на пазара на труда. Идеята е Центърът да подпомага професионалната ориентация и практическа подготовка на студентите, и да улеснява работодателите в процеса на подбор и обучение на бъдещи кадри.

11 години по-късно Академичният център за кариерно консултиране и връзки с обществеността (АЦККВО) е структурно звено на Стопанска академия и е своеобразен инструмент за подпомагане на комуникацията между висшето училище, държавата, бизнеса, образователните институции и медиите.

Обособените три секции „Кариерно консултиране и Алумни”, „Образователен маркетинг” и „Медийна политика, PR и реклама” развиват дейност в областта на кариерното консултиране на студентите, поддържане на взаимоотношения с възпитаниците на висшето училище, с публичния и корпоративния сектори (в т.ч. и с образователните институции), с медиите.

Екипът на Центъра подпомага професионалното ориентиране и кариерно консултиране на настоящи студенти. Реализира партньорства с работодатели и работодателски организации, предоставя информация относно свободни стажантски и работни позиции, улеснява работодателите в процеса на подбор и обучение на бъдещи кадри, организира кариерни форуми, практически обучения, семинари и майсторски класове с участие на представители на практиката. През изминалите години, над 15 000 възпитаници на Академията са се възползвали под една или друга форма от услугите на кариерния център. Сред тях са не само индивидуално консултирани студенти, но и участници в националния форум „Дни на кариерата”, проект „Студентски практики”, другарски срещи и др.

Част от дейността на звеното е свързана с проучване на образователния пазар с цел привличане на контингент от кандидат-студенти и кандидат-докторанти за обучение в свищовската академия. Организира участия в кандидатстудентски борси, образователни форуми и академични презентации, имащи за цел запознаване на обществеността с дейността и образователния продукт на висшето училище и привличане на потенциални кандидат-студенти.
Създава и поддържа активни връзки с учебни заведения, с центровете за кандидатстудентска подготовка и информация, проучва нагласите на желаещите да се обучават в свищовското висше училище.

Сред дейностите на АЦККВО е организиране на медийното отразяване на всички академични прояви в календара на Стопанска академия и участието на нейни представители в официални публични изяви в страната и чужбина, с цел популяризиране постиженията на студенти, преподаватели и служители в сферите на обучението, научните изследвания, международните прояви, спорта, художествената дейност и други. 

Всеки студент в Стопанска академия може да се регистрира за ползване на услугите, предлагани от Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, без ограничение на образователно-квалификационната степен или формата на обучение.

 Актуална информация за дейността на Центъра и предлаганите услуги е публикувана на сайта на Академията www.uni-svishtov.bg/ Центрове, а връзката с екипа се осъществява чрез посочените в сайта телефони или на e-mail: career.center@uni-svishtov.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *