Преподаватели от Стопанска академия обучаваха учители от профилирани училища по икономика в страната

Споделете лесно и бързо тази публикация

Обучителен курс за учители по „Методика на преподаването по данъчен контрол, митнически контрол и финансов анализ” организираха катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” и Центърът за професионално обучение към Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Инициативата осигури възможност на педагогически специалисти от профилирани средни училища по икономика в страната да повишат своята квалификация по отношение на преподаването на дисциплини в областта на данъчния контрол, митническия контрол и финансовия анализ. В двудневния обучителен курс участваха 11 учители от Пловдив, Пазарджик, Мадан, Разград, Търговище и Севлиево. С „Добре дошли в Свищов и в Стопанска академия” участниците приветства проф. д-р Георги Иванов – ръководител на катедрата-организатор и зам.-ректор „Акредитация и управление на качеството”.

Курсът е разработен съобразно изискванията на чл. 49, ал. 5 от Наредба №12 от 01.09.2016 г. на МОН и бе с обща продължителност 16 учебни часа – 13 часа теоретична подготовка и 3 часа практически занятия. Обучаващи по отделните направления бяха преподаватели от катедрата: доц. д-р Росица Колева – финансов анализ; доц. д-р Пепа Стойкова и докторант Гергана Николова – данъчен контрол; гл. ас. д-р Момчил Антов – митнически контрол. В рамките на обучението академичните преподаватели дискутираха с учителите редица проблеми, свързани с преподаването на тези дисциплини. Коментирани бяха и техники за професионалното преподаване на материята, на достъпен за учениците език. След обучението всеки учител получи Сертификат по Образец №14 от Наредбата на МОН, подписан от ректора на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, който е и основание за присъждане на един кредит (необходим за годишното атестиране).

На първата по рода си среща, академичните преподаватели и участващите в обучението учители взеха решение за създаване на работна група от представители на катедра КАСД и на профилираните средни училища, в които се преподава финансов анализ, данъчен и митнически контрол. Тази съвместна група ще разработи предложение до МОН за промяна и актуализиране на учебните програми и държавните общообразователни изисквания по тези дисциплини. Според академичните преподаватели и учителите, това би позволило подготовката на бъдещите специалисти по контрол да стартира с качествено обучение в средните училища и да продължи на по-професионално ниво в сферата на висшето образование.

Като естествено продължение на създадените добри партньорски отношения в рамките на обучението, бе взето и решение за провеждане на Национално ученическо състезание по митнически и данъчен контрол. Стопанска академия ще организира и проведе състезанието на 24 март 2017 г в Пловдив. Домакин на средношколската надпревара ще бъде Националната търговска гимназия и в нея ще участват ученици от 12-те класове на профилирани училища от Пловдив, Пазарджик и Мадан.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *