Национално ученическо състезание в Пловдив проведе Стопанска академия „Димитър А. Ценов”

Споделете лесно и бързо тази публикация

Поредното национално ученическо състезание по икономика, което организира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, се проведе в направление „Митнически и данъчен контрол” за средношколци от три града, обучаващи се в специалност „Митническа и данъчна администрация”. Организатор на състезанието бе катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност” при свищовската академия, а домакин на проявата беше Националната търговска гимназия в Пловдив. В надпреварата се включиха и ученици от ПГ по икономика и мениджмънт – Пазарджик и ПГ „В. Димитров” – Мадан.
Приветствие към участниците отправи доц. д-р Росица Колева – декан на факултет „Стопанска отчетност”. Тя апелира към средношколците да покажат придобитите от техните учители знания по изучаваната специалност и да демонстрират такива умения и креативност при решаване на казусите, с които максимално да затруднят журито при определяне на победителите. Доц. Колева благодари на домакините за създадената организация и осигурени условия за провеждане на националното състезание.
В ученическата надпревара участваха общо 40 средношколци, разпределени в 10 отбора. Регламента и подготвения от академичните преподаватели казус разясниха пред учениците доц. д-р Пепа Стойкова и гл. ас. д-р Момчил Антов. В качеството на ментор на всички екипи беше Апостол Шейтанов – студент 4 курс, спец. „Стопански и финансов контрол”. Състезателите бяха поставени в реална среда и се превъплътиха в ролите на митнически и данъчни инспектори. В първото задание те трябваше да извършат проверка на една вносна операция – фирмата-вносител доставя 3 вида натурални сокове от Чили с контейнер през пристанище Варна-Запад. Преглеждайки представените документи (международна фактура, коносамент и сертификат EUR.1) те трябваше да установят правилното оформяне на подадената от вносителя митническа декларация. На участниците в състезанието бяха предоставени и резултатите от извършена фактическа проверка на контейнера относно вида и количеството на внасяните стоки. Въз основа на контролните си действия, екипите установиха извършването на две нарушения от страна на фирмата-вносител – митническа контрабанда и митническа измама с цел избягване заплащането на вносни митни сборове. Като краен резултат отборите оформяха акт за установяване на митническо нарушения и описваха какви санкции трябва да бъдат наложени на фирмата-вносител. В ролята си пък на данъчни инспектори, средношколците трябваше въз основа на предоставена им информация относно дейността на фирма „Х”, да опишат какви проверки биха извършили за да удостоверят правомерността на декларирани разходи от фирмата за предоставени й транспортни услуги от друга фирма.
Тричленното жури от академичните преподаватели, председателствано от доц. Колева, присъди награди за 1, 2 и 3 място. Като най-добър бе отличен екип №10, в състав Елена Стоилова, Светослав Славчев и Илия Лазаров – от Пловдив, и Габриела Стоянова от Пазарджик. Общото впечатление, което сподели журито бе, че обучението и подготовката на учениците по митнически и данъчен контрол е на много високо ниво, което е предпоставка за бъдещото им професионално развитие в областта на финансовия контрол. По предложение на домакините, това състезание ще стане традиционно и ще се провежда всяка пролет в Националната търговска гимназия в Пловдив.
След състезанието, гл. ас. д-р Момчил Антов представи пред всички участници образователното портфолио на Стопанска академия. Говорейки за начините и сроковете за кандидатстване в свищовското висше училище, той подчерта, че с получения от състезанието сертификат всеки ученик може да бъде приет за студент по първа желана специалност и форма на обучение. Проявеният от страна на средношколците интерес бе насочен и към развиваните в Стопанска академия специалности в ОКС „бакалавър”.
В рамките на състезанието се проведе първата работна среща на екипа от учители от профилирани средни училища, в които се преподава митнически и данъчен контрол, и академични преподаватели от катедра КАСД, който бе създаден в Свищов при провеждане на специализирано обучение. Екипът коментира и набеляза конкретни стъпки за разработване на предложение до МОН за промяна и актуализиране на учебните програми и държавните общообразователни изисквания по тези дисциплини.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *