Катедра „Финанси и кредит“ – 65 години традиции и мост към бъдещето в образованието по финанси

Споделете лесно и бързо тази публикация

На 08 Април 2017 г. катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – гр. Свищов отбелязва своя 65 годишен юбилей. Катедрата е основана с Акт на Държавния комитет за наука изкуство и култура на 08 април 1952 година, което я прави първата катедра, предоставяща елитно обучение по финанси в българското висше образование. Като родоначалник на българската школа в областта на финансите катедра „Финанси и кредит“ при СА „Димитър А. Ценов“ е дала висококачествено образование на над 25 хиляди студенти, които са намерили успешна реализация в страната и чужбина. Възпитаници и преподаватели на катедрата в момента работят както във всички водещи финансови катедри в България, така и в елитни чуждестранни университети.

Годишнината ще бъде отбелязана с поредица от събития, които започват на 07.04.2017 г. в 10,30 ч., когато в аулата на Стопанска академия ще бъде представен уникалния за България монографичен летопис „Първостроители на Свищовската финансова школа”, посветен на работата, живота и приноса на основателите на катедрата и нейните видни представители в лицето на проф. Минко Русенов, проф. Делчо Порязов, проф. Цветан Коцев, проф. Велчо Стоянов, проф. Методи Христов и проф. Радко Радков. От 11,30 ч. на същата дата и място ще бъде проведено тържествено заседание на катедра „Финанси и кредит“, в рамките на което ще бъдат връчени почетни медали „65 години катедра „Финанси и кредит” на хора и институции с принос в развитието на финансово-кредитната теория у нас и ще бъде открита международната научнопрактическа конференция на тема „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа“. Конференцията се радва на рекорден интерес от страна на български и чуждестранни учени, работещи в областта на финансите, както и от представители на финансовата практика. Участие в научния форум са заявили 104 души от страната и чужбина, като в рамките на пленарните сесии на конференцията ще бъдат представени 92 доклада по проблемите на корпоративните финанси, инвестициите, публичните финанси, банковото дело и макрофинансовата политика.

Също на 07.04.2017 г. в 12,30 ч. отново аулата в сградата на Ректората на Стопанска академия „Димитър Ценов“ ще бъде проведена тържествена сесия на Общински съвет – Свищов по удостояване на проф. д-р Делчо Порязов със званието „Почетен гражданин на град Свищов”, присъдено му за големи заслуги към развитието на гр. Свищов и свищовската академия. В ранния следобед на 07 април 2017 г. организаторите на честванията предвиждат:
Откриване на музейно-библиотечна експозиция „Свищовска финансова школа”, представяща научните изследвания и учебната дейност на катедрата, Факултетски корпус на СА „Д. А. Ценов, ет. 2, 12.50 ч.
Пленарни заседания на международната научнопрактическа конференция „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа”, Корпус „Юг“ на СА „Д. А. Ценов, 14.30 ч.
Студентската научна конференция „Финансиада‘ 2017”, Корпус „Юг“ на СА „Д. А. Ценов, 14.30 ч.

Работата на международната научнопрактическа конференция и студентската конференция ще продължи сутринта на 08 април 2017 г., като след това резултатите от научните форуми ще бъдат обобщени при закриването на честванията в 12.15 ч. в Заседателната зала на Корпус „Юг“ на същия ден.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *