МОСВ с мерки за справяне с мръсния въздух

Споделете лесно и бързо тази публикация

Необходимо е мобилизирането на усилията на всички и активното съдействие от населението за решаване на проблема с мръсния въздух у нас.
Това се посочва в позиция на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), след като Съдът на ЕС осъди България заради мръсния въздух.

Магистратите в Люксембург са постановили решение, според което България не е изпълнявала задълженията по нормите за фини прахови частици във всички агломерации и зони на страната. С настоящото решение не са наложени финансови санкции на България.

Основните причини за замърсяването на въдуха са използването на твърди горива за отопление от населението и остарелият автомобилен парк. Не е възможно прилагането на еднократни мерки, които да доведат до решаването на проблема и от изключително значение е индивидуалното поведение на всеки член на обществото, се посочва в позицията на МОСВ.

Резултатите от мониторинга на атмосферния въздух показват, че планираните и изпълнявани от местните власти мерки не са достатъчно ефективни. Това се дължи на недостатъчна активност на общините при търсенето и прилагането на подходящи мерки, недоброто им финансово състояние, липсата на необходимия капацитет, както и на недостатъчната активност на гражданите и неправителствените организации, смятат от МОСВ.

За решаването на проблема с наднормените нива на фини прахови частици през последните години МОСВ създаде приоритетна ос 5 “Подобряване качеството на атмосферния въздух” в оперативна програма “Околна среда 2014-2020”, чрез която се предоставя ресурс от 115 млн. лв. на общините с нарушено качество на въздуха.

Тези пари са заделени специално за общините с установени проблеми с чистотата на въздуха, които имат разписани в Закона за въздуха правомощия за налагане на редица мерки са намаляване на вредните фини прахови частици.

Националният доверителен екофонд финансира и изпълнява проекти за енергийна ефективност и подмяна на горивната база в сгради – държавна и общинска собственост, и субсидира купуването на електрически превозни средства от държавни и общински структури.

Продължава работата на междуведомствена работна група, която трябва да предложи варианти за промени в законодателството, насочени към ограничаването на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, продавани за битово отопление, е посочено още в позицията на МОСВ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *