Катедра „Финанси и кредит“-гр. Свищов ,тържествено отбеляза своя 65 годишен юбилей

Споделете лесно и бързо тази публикация

На 07-08 април 2017 г. катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов“ – гр. Свищов отбеляза 65 годишен юбилей от своето основаване на 08 април 1952 година с акт на тогавашния Държавен комитет за наука изкуство и култура. За посочения период катедрата е дала на България и света над 25 хиляди висококвалифицирани кадри в областта на корпоративните финанси, банковото дело и публичните финанси. Друг атестат за работата на катедрата за периода е факта, че днес редица нейни възпитаници работят във водещи финансови катедри в страната и чужбина.
В рамките на честванията бяха организирани и проведени:
• Международна научнопрактическа конференция на тема „Съвременни предизвикателства пред финансовата наука в променяща се Европа“ със 104 участници от България и чужбина и с 92 изнесени доклада в четири тематични направления: Публичните финанси в контекста на многогодишната финансова рамка 2014–2020 г.; Корпоративни финанси и инвестиции – основа на икономическия растеж в променяща се Европа; Банковият сектор – тенденции, предизвикателства и решения.

• Студентската научна конференция „Финансиада’ 2017” с участието на 68 студенти от цялата страна, които представиха на научната общност 59 доклада по теми, свързани с публичните финанси, корпоративните финанси, инвестициите и банковото дело.
• Представяне на уникален за България монографичен летопис „Първостроители на Свищовската финансова школа” с автори проф. Андрей Захариев и проф. Румяна Лилова, посветен на работата, живота и приноса на основателите на катедрата и нейните видни представители в лицето на проф. Минко Русенов, проф. Делчо Порязов, проф. Цветан Коцев, проф. Велчо Стоянов, проф. Методи Христов и проф. Радко Радков.
• Връчване на почетни медали „65 години катедра „Финанси и Кредит” на хора и институции с принос в развитието на финансово-кредитната теория и практика в България.
• Удостояване на проф. д-р Делчо Порязов със званието „Почетен гражданин на град Свищов”, присъдено му от Общински съвет – Свищов за големи заслуги към развитието на гр. Свищов и Стопанска академия „Димитър Ценов“.
• Музейно-библиотечна експозиция „Свищовска финансова школа”, представяща научните изследвания и учебната дейност на катедрата, Факултетски корпус на СА „Д. А. Ценов през годините.

Основните изводи от проведените събития и научни форуми в рамките на честванията на юбилея са:
• Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е лидер в България и региона при предоставянето на качествено висше образование по финанси.
• Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов има висок потенциал да предоставя иновативна и качествена научна продукция с международно признание в областта на корпоративните финанси, инвестициите, банковото дело и публичните финанси.
• Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е в състояние да предлага на образователния пазар у нас и в чужбина иновативни и гъвкави образователни продукти, формиращи ключови компетенции в областта на националните и международните финанси.
• Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов произвежда качествени научни кадри, способни да водят учебен процес на световно ниво както в България, така и по света.
• Научните форуми на Катедра „Финанси и кредит“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов са притегателен център за представяне на водещи научни разработки на студенти и учени от България и чужбина.
• Специалност „Финанси“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов е атрактивна специалност, предоставяща висококачествено обучение по финанси за студентите от цялата страна и чужбина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *