Водата в Хасково е негодна за пиене и готвене

Споделете лесно и бързо тази публикация

Водата от централното водоснабдяване на Хасково да не се пие и да не се използва за готвене, предупреждава министерството на здравеопазването.
Съгласно изискванията на министерството на здравеопазването, РЗИ Хасково продължава изпитването на питейната вода в гр. Хасково.

Според предварителните резултати на проби изпитани в лабораториите на Националния център по радиобиология и радиационна защита и Изпълнителната агенция по околна среда, продължава да се отчита несъответствие по химичен показател уран.

Въпреки незначителния здравен риск, като превантивна мярка за населението, междуведомствената работна група на МЗ, МОСВ и МРРБ препоръчва водата в гр. Хасково от централното водоснабдяване да не се използва за питейни цели (пиене и готвене). Водата може да бъде ползвана без ограничение за хигиенни цели (къпане и миене).

РЗИ ще продължава извършването на мониторинг за проследяване на показателите при краен потребител и тръбни кладенци, използвани за водоснабдяване.

Дадени са препоръки на РЗИ Хасково предназначени за ВиК оператора и Община Хасково с оглед осигуряване на вода за питейни цели (пиене и готвене) в детски и учебни заведения, както и в лечебни заведения.

Периодично ще бъде предоставяна допълнителна информация при получаване на нови резултати.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *