Прокуратурата разследва КЕВР

Споделете лесно и бързо тази публикация

Специализирано звено “Антикорупция”-СГП, образува наказателно-досъдебно производство срещу длъжностни лица, членове на Комисията за енергийно и водно регулиране-КЕВР, за престъпления по служба.

Разследването е възложено на екип от следователи от Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Със съдействието на ДАНС се извършват активни действия по изземването на документи, включително и в сградата на КЕВР.

Заместник главният прокурор Борислав Сарафов уточнява, че става дума за членове от предишния състав на регулатора, без да посочва кои точно са проверяваните лица. Той не изключва възможността, разследването на прокуратурата срещу членове на КЕВР, да се разпростре и към настоящия състав на регулатора. Засега обаче проверката обхваща период от 2015 и 2011 година, съобщават от БНР.

Става въпрос за сключени неизгодни договори и длъжностни престъпления от членове на комисията. Ние разследваме дейността на държавния орган – Комисия за енергийно и водно регулиране, а не на частни търговски дружества. По-скоро предмет на разследването и обект на разследването са държавните служители, които са членове на комисията. Финансово са накърнили националния интерес, че сключват неизгодни договори и пропускат да изпълнят задълженията си по служба“, коментира Борислав Сарафов.

Преценява се и евентуалното извършване на длъжностни престъпления при последното определяне на цените на газта, топлоенергията и водата (за София), довело до значителен ценови скок за крайния потребител. Предмет на разследване в тази насока е наличието на действителна обоснованост на цените от страна на крупните енергийни доставчици.

Досъдебното производство е образувано по повод постъпил на 16 януари сигнал до главния прокурор. Главният прокурор е изпратил сигнала на Софийска градска прокуратура – СЗ “Антикорупция”, по компетентност. Сигналът е изпратен и до председателя на Народното събрание, до министър – председателя, до министъра на вътрешните работи и до председателя на ДАНС. До настоящия момент на прокуратурата не са известни предприетите от тях действия.

След постъпването на сигнала в СГП е извършена проверка на твърденията в него от екип прокурори. Разследването, образувано днес в резултат на проверката, трябва да установи дали членовете на независимия регулатор са изпълнявали задълженията си за контрол по отношение на изпълнението на основни елементи от бизнес програмите на газоразпределителните дружества и дали действително направените инвестиции от тези дружества отговарят на заявените от тях и утвърдени от КЕВР. Изпълнението на тези задължения контрол за съответствие на действително направени инвестиции в газоразпределителните мрежи със заявените в утвърдените от КЕВР бизнес планове, има пряко отношение върху цената на газта за крайния потребител.

Предмет на разследване ще бъде и осъществено през март 2015 г. вливане на търговски дружества в “Софиягаз”, впоследствие “Овергаз мрежи” АД и по-точно дали действията на КЕВР в тази насока не са довели до запазване на необосновано висока продажна цена на газта.

Друга насока на разследването е свързана с подадена на 20 януари 2011 г. от “Овергаз Инк” АД до ДКЕВР жалба срещу “Булгартрансгаз” ЕАД, за непредоставяне на достъп до газопреносната система и до ПГХ “Чирен”. В задълженията на регулатора е разглеждане на жалби и произнасяне по тях в двумесечен срок. Въпреки, че Комисията е била сезирана надлежно, в законния срок членовете й не са се произнесли по подадената жалба и не са взели каквото и да е решение.

Това е довело до образуване на дело за злоупотреба с господстващо положение пред Европейската комисия срещу БЕХ, “Булгаргаз” ЕАД и “Булгартрансгаз”, което към момента не е приключило. От бездействието на длъжностни лица от ДКЕВР, които заемат отговорно служебно положение, могат да настъпят немаловажни вредни последици, изразяващи се както в налагане на финансови санкции, така и в разстройване на енергийната система на държавата.

Към момента не се разследва настоящият състав на КЕВР, коментира зам.-главният прокурор Борислав Сарафов, напускайки сградата на комисията, съобщават от 24 часа. Той уточнява, че се събират доказателства и не изключва разследването да се разпростре в по-голям период. Сарафов е разговарял и с шефа на комисията Иван Иванов.

Допълва, че са сключени договори, ощетили държавата, но не може да каже размерът на щетата, преди да се извършат експертизи. Сарафов отказва да назове подателя сигнала на 16 април, който е повод за разследването, но коментира че акцията днес е отдавна планирана.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *