ЕК иска равновесие на професионалния и личния живот

Споделете лесно и бързо тази публикация

Европейската комисия представи днес няколко законодателни и незаконодателни инициативи, свързани с равновесието между професионалния и личния живот.
Мерките са свързани и с информацията за работниците, достъпа до социална закрила и работното време, съобщава БТА.

Превръщането на европейския стълб на социалните права в действителност за гражданите е съвместна отговорност. Макар че повечето лостове за изграждането му са в ръцете на държавите от ЕС, социалните партньори и гражданското общество, институциите могат да помогнат, като определят рамка и предоставят насоки, се допълва в съобщението на ЕК.

Комисията представи предложение за подобряване на условията за работещите родители, които съчетават семеен живот и професионално развитие. Предложението за равновесието между професионалния и личния живот създава нови или по-високи минимални стандарти за отпуск за отглеждане на дете, отпуск по бащинство и за полагане на грижи. Това включва ново право на бащите да ползват отпуск от поне 10 дни в периода около раждането на дете.

В предложението се предвижда още съществуващото право на четири месеца родителски отпуск да може да бъде ползвано за деца на възраст до 12 години, вместо както сега – до 8 години. Родителският отпуск също се превръща в лично право за майките и бащите, без прехвърляне на четирите месеца на другия родител, което би насърчило мъжете също да се възползват от тази възможност.

За първи път се въвежда отпуск за полагане на грижи от пет дни годишно в случай на заболяване на роднина по пряка линия. Равнището на обезщетяване на всички тези отпуски по семейни причини няма да бъде по-ниско от нивото на заплащане на болнични.

С предложението се дава право на родителите на деца до 12-годишна възраст и на хората, полагащи грижи, да поискат гъвкави условия на работа, например намалено или плаващо работно време, или възможност за различно място на работа.

Предлаганите мерки целят да увеличат възможностите за мъжете да поемат родителски грижи или да се грижат за близък роднина. Това ще бъде от полза за децата и ще помогне за увеличаване на участието на жените на пазара на труда, като по този начин ще се съкрати разликата в заетостта между мъжете и жените, която през 2015 г. все още е на равнище от 11,6 на сто и дори достига 30 на сто при семействата с малки деца на възраст под 6 години. Това е един от елементите, водещи до разлика в заплащането между жените и мъжете (16,3 на сто) и до разлика в пенсиите (40 на сто).

Комисията започна днес две консултации със социалните партньори, които отразяват значението на приноса на тези партньори в изграждането на европейския стълб на социалните права. Първата консултация със социалните партньори се отнася до осъвременяването на правилата за трудовите договори. Директивата за писмената декларация дава право на служителите, започващи нова работа, да бъдат уведомени писмено за основните аспекти на трудовите правоотношения.

Комисията желае да започне дебат за минималните гаранции, които заслужава всеки работник, включително работещите по нестандартни договори. Комисията и консултация със социалните партньори по достъпа до социална закрила, за да се определят възможни нови правила в тази област. Правата и задълженията, свързани със социалната закрила, са били разработени главно за работещите по обичайни договори, докато за хората със самостоятелна или нестандартна заетост те са недостатъчно развити.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *