Резултати от състезания и изпити при защитени лични данни

Споделете лесно и бързо тази публикация

Резултати от участия в олимпиади, състезания и изпити ще се проверяват по начин, който гарантира защита на личните данни на учениците и максимална прозрачност.
Това съобщава Министерството на образованието и науката. Информация за класирането на учениците ще се получава чрез входящ или персонален код, с който всеки участник или родителите му да влизат в страницата на училището, на Регионалните управления на образованието или на МОН.

Друг вариант е оповестяване на списъци с резултати и класиране чрез използване само на входящи или произволно избрани номера, без изписване на трите имена или друг вид идентификационни признаци на учениците.

Допуска се и индивидуална проверка в списък, съхраняван от директора на съответното училище, но само срещу служебна бележка с входящия номер на ученика или след представяне на документ за самоличност.

Възможно е и публично обявяване, но само ако има декларация за информирано съгласие на всеки участник или на неговия родител за оповестяване на личните данни, част от които са и резултатите.

Оповестяване на списъци ще се допуска и ако това е изрично предвидено в регламента на съответното състезание. Всички тези препоръки са описани в писмо на министъра на образованието и науката до началниците на Регионалните управления на образованието по повод на многобройни запитвания за начина, по който може да се достигне до резултатите на учениците.

Вариантите за информиране за резултатите от олимпиади и състезания през тази учебна година са посочени в становище на Комисията за защита на личните данни, според което публикуването трябва да съответства на общите принципи за достъп до информация и защита на личните данни, на предпочитанията на законните представители на учениците и на най-удобните за заинтересованите лица механизми.

Няма пречка списъците с разпределението на явяващите се на изпит деца в училище да бъдат поставени на подходящо място в сградата на съответното учебно заведение.

Заради съществуващите различни подходи и значителния обществен интерес, МОН ще регламентира реда, условията за създаването на организация за публичното оповестяване на резултати и класирания в подзаконов нормативен акт и в регламентите за олимпиадите и националните състезания през следващата учебна година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *