Отменят водния режим в Хасково

Споделете лесно и бързо тази публикация

Уранът в кладенците на Хасково показват стойности на естествен уран в нормата на подземни води. Това ще даде възможност да се включат 6 кладенеца.
Данните са изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита.

От анализи на подземна вода, подавана от водовземните съоръжения на помпени станции 1 и 2 и при по-голямата част от кладенците те показват стойности на естествен уран в рамките на нормата за подземни води. Това ще даде възможност да се включат в употреба 6 кладенеца, в които е установено, че стойностите на естествен уран са в рамките на нормата, с което ще се преустанови режимното водоподаване в Хасково, съобщиха от Министерство на здравеопазването.

В министерството са получени част от резултатите от изследванията на питейна вода от Хасково, извършени в БАН – за радионулиди: уран 234 и уран 238, олово 210, дъщерни продукти на радон, торий. До дни се очакват допълнително резултатите за радий и полоний. Данните са изпратени в Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) за изчисляване на здравно значимия показател – обща индикативна доза.

Окончателната оценка за пригодността на водата за питейни нужди в града ще бъде направена в началото на другата седмица, след получаване на данните за изчислените от Националния център по радиобиология и радиационна защита стойности на обща индикативна доза.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *