Свищовски професор е удостоен със званието „Professor Honorificus” на чуждестранен университет

Споделете лесно и бързо тази публикация

Проф. д-р Никола Янков, преподавател към катедра „Маркетинг” в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е удостоен със званието „Professor Honorificus” на университета „Валахия”, Румъния. В рамките на честването на 25-годишнината от основаването на висшето училище в румънския град Търговище (старата столица на Валахия) се проведе тържествено заседание на Университетския Сенат. Президентът на Сената оповести решението на специална комисия за присъждане на почетното звание на шест професори – трима от чужбина (Испания, България (СА „Д. Ценов”) и Молдова) и трима от университета „Валахия”. Подчертано бе, че предложенията за удостояване със званието „Professor Honorificus” са направени за лица, които работят за развитие на университета и на отношенията с него.
IMG_1003

За всеки почетен професор беше прочетено Лаудацио, а удостоените със званието произнесоха слово. В академичното представяне на проф. Никола Янков бе подчертано, че в професионалния си живот свищовският преподавател участва в научни изследвания, обучение и образование, управление на академични институции, в обществени дейности извън академичните граници. Сред темите на научните му интереси и изследвания са проблеми в областта на развитието на бизнеса и регионалните системи, процесите на тяхната футуризация, холистично маркетингово развитие и маркетингов процес, интегриране на системни мрежи – вертикални, хоризонтални, диагонални и др. Занимава се с проблемите на Дунавска България и р. Дунав. Изнася лекции по маркетинг, стратегиране, предприемачество и др. В областта на научните изследвания има публикувани над 100 монографии, учебници, научни статии и доклади. Специализирал е в САЩ, Великобритания, Ирландия, Япония и в други страни. Правил е презентации и е изнасял доклади на научни конференции във Великобритания, САЩ, Румъния, Русия, Япония, Сърбия, Франция, Украйна. Има съвместни публикации с учени от САЩ, Великобритания и Румъния, публикувани в издания с импакт-фактор. Проф. Янков е работил като главен редактор, съ-редактор, член и рецензент на научни списания в Стопанска академия („Бизнес управление”, „Диалог”) и в Румъния (сп. Амфитеатру Економик – издание на Академията за икономически изследвания в Букурещ). Участвал е като координатор по проекти и експерт по няколко национални и европейски проекти. В годините от 1996 до 2014 проф. Никола Янков ръководи Института за научни изследвания към свищовското висше училище, а като заместник-ректор е участвал в началото на 90-те години в процеса на трансформиране на Висшия финансово стопански институт в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”.

На официалната церемония по удостояването му с почетното звание в университета „Валахия”, за да изрази уважение към домакините, свищовският професор произнесе словото си на румънски език. Проф. Янков благодари за оказаното му признание и подчерта ролята на институциите за висше образование в създаването на трансгранични мрежи за развитие на по-периферийни европейски региони, като обърна по-специално внимание на Долнодунавския макрорегион, който обхваща териториите на България и Румъния.
IMG_1001
След завръщането си в Свищов проф. Янков сподели, че церемонията в университета „Валахия” се е превърнала в „панорама на идеи” за бъдещето на университетите, за преструктуриране на учебно-обучителния процес, за тяхното място в развитието на модернизиращи се общества. Той припомни, че създаденият през 1992 г. университет в румънския град Търговище, понастоящем има 10 факултета, сред които икономически, богословски, литературен и технологически, ориентиран в модерни области като инженеринг за биотехнологии и за възобновяема енергия. Университетът има ултрамодерен кампус и научно-изследователски център.IMG_1004

Стопанска академия поддържа дългогодишни активни връзки с университет „Валахия” и проф. Янков е основен двигател на тези взаимоотношения. По специален проект в Свищов се обучиха над 40 докторанти от румънското висше училище. Неотдавна 12-членна делегация от университет „Валахия”, водена от неговия ректор доц. д-р Калин Орос, заедно с двама заместник-ректори, посети Стопанска академия и проведе многоаспектна дискусия с нейното ръководство. Особено активни са отношенията на свищовската академията с най-близкостоящото звено на университет „Валахия” – Факултета за наука и инженеринг в гр. Александрия, който в момента е една бурно развиваща се структура благодарение на активното участие на неговия декан – доц. д-р Йоана Панагорец. В обособения кампус, разположен върху голяма и компактна територия на бивша казарма, се изграждат Деканат, модерни аудитории и общежития, хотел за гостуващи преподаватели, параклис в стила на старите румънски църкви. В друга зона на кампуса американска фирма строи производствено предприятие – модерна шестетажна сграда, в което студентите от факултета ще работят и ще практикуват.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *