Водата в Хасково вече е годна за пиене и готвене

Споделете лесно и бързо тази публикация

Министерството на здравеопазването съобщи, че водата в Хасково вече може да се ползва от гражданите за пиене и готвене.
Днес във ведомството са получени от Института по ядрена енергетика и ядрени изследвания към БАН резултатите от анализите на пробите питейна вода за установените стойности на изследваните радионуклиди, взета от крана при потребителя в Хасково след реорганизация на водоснабдяването.

Данните бяха предоставени на Националния център по радиобиология и радиационна защита, чиито експерти изчислиха стойностите на здравнозначимия показател индикативна доза.

Получените резултати показват стойности от 0, 0262 до 0,0807 mSv/у, което е под нормативно определената параметрична стойност от 0,1mSv.

Установените съответствия с нормативните изисквания на подаваната към момента във водоснабдителната мрежа на Хасково питейна вода, дават основание да се отмени наложеното от здравните власти ограничение за ползване на водата за пиене и готвене, съобщават от МЗ.

Този извод е препоръчан и в Експертното становище на Световната здравна организация, получено в Министерство на здравеопазването.

В своето становище експертите на СЗО изразяват подкрепа към действията, предприети от здравните власти, и определят взетите мерки като адекватни и навременни.

С цел опазване на общественото здраве органите на държавния здравен контрол, респективно – Регионалната здравна инспекция в Хасково ще продължи да извършва стриктен и учестен контрол върху дейността на водоснабдителното дружество за изпълнение на задълженията му да доставя качествена и безопасна питейна вода на гражданите.

Остава забраната към водоснабдителното дружество за водоподаване от 7 тръбни кладенци на ПС 1 и ПС 2, за които е установено несъответствие на подземната вода с нормативно определените изисквания.

Преди дни парламентът удължи до 30 септември срока на действие на Временната комисия за установяване на потенциално опасните и конкретни случаи на радиоактивно замърсяване на питейни води на територията на Република България, причините за тяхното възникване и последиците за здравето на гражданите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *