МОН подготвя електронен вариант на някои учебници

Споделете лесно и бързо тази публикация

Министерството на образованието подготвя електронен вариант на учебниците за втори, шести и осми клас, в случай че отпечатването им на хартия се забави.

“Уверенията са ми, че ще имаме такива учебници на 15 септември, но разбира се, застраховам се и допускаме, че в някои училища няма да бъдат доставени. Дори и да не бъдат доставени на 15 септември, закъснението ще бъде малко, което ще съвпадне и с периода на преговаряне на учебния материал”, обясни Красимир Вълчев по БНР.

Десет пъти се намаляват административните задължения на учителите с новата Наредба за приобщаващо образование. Проектът на наредбата беше представен в Министерството на образованието и науката, като ще бъде публикуван на сайта на МОН.

Намаляването на административната тежест се постига с облекчаване на процедури. По наредбата до момента в училище с 15 ученици, които ползват допълнителна подкрепа, трябва да се изготвят годишно около 480 основни документа. След промените сега, тези документи са намалени до 45 за цялата година.

Друг акцент е, че се премахва координиращият екип, който в по-голямата си част до момента е дублирал дейности от екипите за подкрепа за личностно развитие, като вече ще се определя един координатор.

Нова възможност е допълнително обучение по съответни учебни предмети. Разработен е и механизъм за скрининг тест на децата от 3 до 3,6 години с идеята да се открият евентуални предпоставки за възникване на обучителни затруднения.

Поставен е акцент върху допълнителната работа и подкрепа на децата с изявени дарби – има възможност те да се обучават по индивидуални учебни планове, за да може техният талант да бъде по-добре развит.

Промяна има и при отсъствията на учениците. До момента директорите разрешаваха до три дни непосещаване на часовете по уважителни причини.

„С промените това разрешение ще се дава от класния ръководител. Ако ученикът трябва да отсъства до 7 дни по уважителни причини, родителите му трябва да подадат уведомление до директора на училището. Над този период разрешение може да издаде само педагогическият съвет“, подчерта заместник-министър Таня Михайлова.

Изменя се и досегашното изискване преди стартиране на процедура за санкция на ученик родителите да бъдат уведомени писмено. Това ще става и по електронна поща.

Ако родителят поиска, той може да се включи в заседанието на педагогическия съвет, както и да присъства на изслушването на детето си. Ако не реагира на имейла си обаче, процедурата няма да бъде спирана.

Основните затруднения, които училищните екипи са изпитвали при налагане на санкция на детето, са свързани с това, че не могат да намерят родителя, за да го уведомят. Затова сега уведомяването ще става и по електронната поща, като в началото на учебната година, родителят трябва да посочи имейл адрес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *