Пълни отличници заемат местата за редовна магистратура в Стопанска академия

Споделете лесно и бързо тази публикация

Първият записал се магистър избра „Икономика и мениджмънт на туризма”

Пълни отличници са сред първите записали се в обрзователно-квалификационна степен „магистър” за редовна форма на обучение по държавна поръчка в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Сред избраните от кандидат-магистрите с успех Отличен 6.00 магистърски програми са „Финансов мениджмънт”, „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия”, „Информационни системи и технологии в бизнеса”.
За учебната 2017/2018 година свищовското висше училище реализира прием по над 40 магистърски програми на български и английски език в редовна и дистанционна форми на обучение. Първият записан нов магистър за редовно обучение по държавна поръчка е Милена Иванова, избрала МП „Икономика и мениджмънт на туризма”. Студентската книжка на Милена връчи зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Марияна Божинова. Срокът за записване на редовните магистри е до 26 август, а за избралите да се обучават в дистанционна форма е до 21 септември.
През последните години широкото разпространение на интернет доведе до огромен ръст в отдалеченото преподаване и обучение. С натрупания 18-годишен опит в дистанционното обучение Стопанска академия се нарежда сред най-добрите, като продължава да обновява и актуализира този вид обучение съобразно желанията на студентите и нуждите на бизнеса. Мащабното обновяване на предлаганото от тази година 100 % дистанционно обучение дава възможност на свищовските магистри да учат и работят едновременно, и да имат свободата сами да определят темпото, времето и мястото на своята подготовка.

Съкратените сроковете на обучение ще дадат възможност на записалите се до 21 септември 2017 г. икономисти да завършат избраната магистърска програма до средата на месец юли 2018 г. Срокът на обучение за неикономисти е намален от 6 на 4 семестъра, а за професионалните бакалаври – от 5 на 4 семестъра. Въведена е нова платформа за дистанционно обучение (онлайн обучение) с достъп до всички необходими материали и ресурси, а предлаганите магистърски програми са осъвременени съобразно изискванията на работодателите. Намалена е общата сума за обучение и в допълнение се предоставя възможност за разсрочено плащане на семестриалните такси. За да се улесни съчетаването на работа и учене, учебният процес е разделен на модули за по-равномерно разпределение на усилията през семестъра. Изпитите ще се провеждат само в събота и неделя, за да не се налага ползване на отпуск. За удобство на студентите в ОКС „магистър” и с цел да се спестят време и транспортни разходи, са създадени центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас.

Подробна информация за магистърските програми, начините и сроковете за кандидатстване се публикува на сайта на Стопанската академия в раздел „Прием 2017” / ОКС „магистър“ https://www.uni-svishtov.bg/kskm

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *