НС избра 11 членове на ВСС от съдийската и прокурорска колегия

Споделете лесно и бързо тази публикация

Народното събрание избра общо 11 членове на ВСС от квотата на парламента от съдийската и прокурорска колегия, предаде БГНЕС. За съдийска колегия бяха избрани 6-ма членове.

Боян Георгиев Магдалинчев е предложение на ГЕРБ. До момента той е зам.-председател на ВАС. Съдия от 1982 г., с 38 години юридически стаж, от които 35 години като съдия. Последователно преминава през всики нива на съдебната система. От 1997 г. заема длъжността съдия във Върховния административен съд. В периода 1999-2003 г. е член на Висшия съдебен съвет и председател на „Бюджетна комисия“ и член на комисия „Съдебна администрация“. Председател е на Асоциацията на българските административни съдии. За избора му гласуваха 213 за и 6 се въздържаха.

Боян Чавдаров Новански е предложение на „Обединени патриоти“. Той е адвокат от София с 19-годишна практика. 200 депутати го подкрепиха и 11 се въздържаха. Вероника Атанасова Имова е предложение на ГЕРБ. Съдия е от 1982 г. с общ юридически стаж над 36 години в органите на съдебната власт, като последователно преминава през всички нива на съдебната система. От 1986 до 1991 г. е съдия в Софийския районен съд. От 1991 г. до 1993 г. е съдия в Софийския градски съд – Наказателна колегия. От 1997 г. заема длъжността съдия във Върховния касационен съд. Избрана е от Пленума на Върховния касационен съд през 2016 г. за председател на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на ВСС. За нея гласуваха 227 и 1 се въздържа.

Даниела Ангелова Маринова-Марчева е предложение на „БСП за България“. Тя има над 21 години общ юридически стаж, а в последните 16 години е заемала последователно длъжността „съдия“ в Софийски районен съд, Софийски градски съд и Софийски апелативен съд. Започва кариерата си като експерт по правните въпроси в Агенцията за приватизация. Работи като юрисконсулт до 2002 г., когато е вписана като адвокат към Софийската адвокатска колегия. В периода 2003-2005 г. заема длъжността „старши експерт-юрисконсулт“ в администрацията на Висшия съдебен съвет. През 2005 г. e назначена за съдия във Втора гражданска колегия на Софийския районен съд. През 2010 г. е назначена в Търговското отделение на Софийски градски съд, а към настоящия момент е командирована в Търговското отделение на Софийския апелативен съд с най-високия ранг – „съдия във ВКС и ВАС“. За нея гласуваха 226 за.

Драгомир Асенов Кояджиков е предложение на „БСП за България“. Той започва своята кариера като следовател в Окръжна следствена служба в гр. Русе. През 2004 г. е назначен за съдия в Районен съд Русе. През 2006 г. постъпва в Софийския районен съд, а от 2011 г. е съдия в Апелативния специализиран съд. За него гласуваха 228 за и против 1.

Стефан Гроздев Гроздев е предложение на ДПС. Той е магистрат с над 28 години общ юридически стаж – от съдия в Софийскиа районен съд, през съдия в Софийски апелативен съд и понастоящем зам.-председател на Апелативен съд София и ръководител на търговската колегия. За него гласуваха 198, против бяха 4 и се въздържаха 14.

За прокурорска колегия бяха избрани 5-ма членове. Гергана Найденова Мутафова е предложение на ГЕРБ. През 1991 г. започва работа като съдебен кандидат в Окръжен съд – гр. Пловдив. На 16.02.2001 г. е назначена на работа като младши прокурор в Районна прокуратура – гр. Пловдив като от 2003 до 2006 г. е била прокурор в същата прокуратура. От 2006 г. е административен ръководител на Районна прокуратура гр. Асеновград. През 2010 г. започва работа като административен ръководител на Районна прокуратура – гр. Пловдив, като през 2015 г. е преизбрана за втори мандат. За нея гласуваха 222 и 3 се въздържаха.

Йордан Андреев Стоев е предложение на „Обединени патриоти“. Кариерата му започва през 1994 г. като следовател в Столична следствена служба, като заема тази длъжност до 2000 г. В периода 2004-2006 г. е заместник директор на Столичната следствена служба. След това , до 2011 г. е прокурор в Апелативна прокуратура- София. От 2011 до 2013 г. е заместник апелативен прокурор на София, какъвто е и сега. За него бяха 184, против 7 и 23 се въздържаха.

Калина Стефанова Чапкънова-Кючукова е предложение на ГЕРБ. Работи в прокуратурата от 1997 г. и е започнала кариерата си в районната прокуратура в Айтос. Заемала е всички длъжности до ниво окръжен прокурор на Бургас. От 2010 г. е административен ръководител – Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Бургас. Отново през 2010 г. е повишена в ранг „Прокурор във Върховна касационна прокуратура и Върховна административна прокуратура“. За нея гласуваха 209 за и 3 се въздържаха.

Пламена Цветанова Апостолова е предложение на ДПС. Тя е магистрат с над 23 години общ юридически стаж от следовател в РСС на Столична следствена служба, през следовател в ТСО на Столична следствена служба и до настоящия ѝ статут на завеждащ специализиран отдел „Стопански“ в Национална следствена служба. За нея гласуваха 191 за, против 5 и се въздържат 16.

Светлана Георгиева Бошнакова е предложение на „БСП за България“. Тя започва кариерата си като младши съдия и последователно заема длъжностите съдия в Районен съд – гр. Кюстендил и съдия в Окръжен съд – гр. Кюстендил. Преквалифицира се като прокурор през 1995 г. и вече повече от 20 години работи като такава. От 2002 до 2009 г. работи като прокурор във Върховната административна прокуратура в отдел „Административно-съдебен“. През 2009 г. е назначена за прокурор във Върховната касационна прокуратура, отдел „Международно правно сътрудничество“. През 2012 г. с решение на Народното събрание е избрана за инспектор в Инспектората към ВСС, а от март 2015 г. и понастоящем е прокурор във Върховна касационна прокуратура, отдел „Специализиран“. За нея гласуваха 224 за и 1 се въздържа.

За първи път депутатите гласуваха за членове на съдебния съвет с квалифицирано мнозинство – т.е. един кандидат трябваше да получи повече от две трети от гласовете на народните представители или над 160 гласа. Новият състав на ВСС трябва да заработи на 3 октомври.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *