Жените са по-коректни в бизнеса от мъжете, но са подценени

Споделете лесно и бързо тази публикация

Жените са по-коректни от мъжете, но са подценени. Редица бизнес качества са по-присъщи за жените, отколкото за мъжете, но ролята на жените като ръководители и бизнес хора у нас е все още пренебрегвана от обществото ни и явно има нужда от насърчаване. Това са част от изводите и препоръките от експресен телефонен сондаж на “Галъп интернешънъл”.

Сондажът е проведен сред 801 души между 14 и 16 декември чрез телефонно интервю по панелна методика, която осигурява представителност на данните за пълнолетното население в страната. Според проучването българите като цяло имат завидно лично самочувствие – въпреки общия негативизъм, който от години се споделя във всевъзможни изследвания. “Галъп интернешънъл” проверява общото отношение по няколко твърдения. По почти всички проверени твърдения излиза, че жените са по-коректни от мъжете. Например, мнозинство от 75 на сто са съгласни, че жените са по-дисциплинирани от мъжете, 69 на сто – че жените са по-лоялни и всеотдайни от мъжете, 65 на сто – че жените по-сигурно връщат заеми, 56 на сто – че жените са по-некорумпирани. Останалите са несъгласни или не могат да преценят. Колебание в общественото мнение се наблюдава само по едно от тестваните твърдения – че жените са по-пестеливи. Тук съгласието е на практика колкото и несъгласието. Около 48 процента от всички респонденти изразяват съгласие с твърдението “Като цяло жените са по-пестеливи от мъжете”, но на практика също толкова (47 процента) не са съгласни. Останалите се колебаят.

В повечето ситуации жените закономерно отговарят солидарно – далеч по-категорично в полза на своя пол, в сравнение с отговорите на мъжете. Единодушие обаче цари по отношение на корупцията – и мъже, и жени смятат, че жените са по-некорумпираният пол. Така се потвърждава извод от подобно изследване на “Галъп интернешънъл” преди две години.

Въпреки по-голямата си коректност, жените изглеждат подценени. Например, когато се попитат българите кого биха избрали за заместник, 38 на сто избират опцията “полът не е от значение”, но сред останалите отговори преобладава отговорът “мъж” (34 процента) срещу “жена” (27 процента), а един процент не могат да преценят. Според проучването жените изглежда сами се подценяват в по-голяма степен. Например, 55 на сто от българите смятат, че всъщност се подценяват или са се подценявали на работното си място. При жените този дял е по-висок – 58 на сто, а при мъжете – 52 на сто. Седемнадесет процента т българите признават, че се надценяват, 23 на сто от българите твърдят, че се оценяват реалистично, а около 5 процента не могат да формират мнение, или твърдят, че никога не са работили. Мнозинство от 68 на сто от българите смятат, че биха били (или са) добри ръководители. При мъжете този дял е 72 процента, а при жените е 63 процента. И тук се оказва, че мъжете са по-самоуверени, възможно е и това да е стереотип – че мъжът именно е ръководител, а жената – не.

А е възможно също в извадката да са попаднали повече мъже, които вече са ръководители – такива са обективните данни на статистиката у нас: сред хората с ръководни длъжности мъжете преобладават, коментират социолозите. Жените не са подценени и не се подценяват по отношение на интуицията. На въпроса “Вие лично смятате ли, че имате добра интуиция” 88 процента от жените казват “да”, а от мъжете 85 на сто казват “да”. Така общо 87 процента от българите смятат за себе си, че имат добра интуиция. Този въпрос всъщност потвърждава един от основните изводи на изследването – българите съвсем не страдаме от ниско самочувствие, допълват социолозите. Те напомнят , че 68 процента смятат, че биха били (или са) добри ръководители; 55 процента смятат, че на работата като цяло им се налага (или им се е налагало) да се подценяват. 87 на сто смятат, че имат добра интуиция. Ако не се брои интуицията, жените имат по-ниско самомнение, а и общите мнения са по-неблагосклонни към тях. Към това трябва да се добави и по-високата склонност за заместници да се избират мъже, се допълва в съобщението.

Според социолозите така се оказва, че обществото ни признава, че жените имат повече качества, но донякъде неглижира тяхната роля. Високото самочувствие е факт, но при жените – не съвсем. Най-уверени в себе си са най-младите. Мнозинство от 59 на сто от запитаните казват, че биха били добри предприемачи. При мъжете 61 на сто, при жените 57 на сто. Стереотипите и автостереотипите проличават и в още един индикатор – респондентите са били изправени пред хипотетичен избор от няколко възможни дейности, чието ръководство биха поели. Сред вариантите са фигурирали малка фабрика, ферма, туристическа агенция, средно голям магазин, ресторант, студио за красота. Тенденцията мъжете да се ориентират към ръководни дейности в областта на производството, а жените – в областта на услугите и търговията, се запазва.

При мъжете “водят” фабрика и ферма. Над една трета от мъжете биха избрали да оглавяват малка фабрика, докато при жените тази опция се споделя от около 15 на сто. Най-много от дамите (около една четвърт) биха ръководили средно голям магазин или туристическа агенция. Приблизително равни дялове се споделят от различните полове по отношение ръководството на ресторант. Явно остава навикът в общественото мнение – мъжете произвеждат и ръководят, жените обслужват и търгуват, коментират социолозите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *