Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Бизнес Бизнес Изборът на редактора

1.7 млрд. премиен приход в застраховането

Брутният премиен приход на дружествата, които извършат общо застраховане, е 1 752 087 031 лева за 2017 година.

Това показват данните за застраховането през миналата година, публикувани от Комисията за финансов надзор. Изплатените обезщетения по общо застраховане през 2017 година са в размер на 855 087 702 лева или малко над 48,8 на сто от сумата на събраните премийни приходи през годината.

Премийният приход на дружествата, извършващи дейност в животозастраховането и със смесено застраховане, е 449 206 266 лева през 2017 година. Изплатените суми и обезщетения от застрахователи през 2017 година са 184 482 329 лева или малко над 41 процента от премийния приход, сочат данните на КФН.

Средствата, управлявани от застрахователните дружества у нас възлизат на 7.297 млрд. лв. към края на декември 2017 година. Техният размер се увеличава с 678.9 млн. лв. (10.3 на сто) на година на база и намалява със 174.6 млн. лв. (2.3 на сто) спрямо края на третото тримесечие на 2017 г., отчита Българската народна банка.

Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват на годишна база с 202.7 млн. лв. (11.1 на сто) до 2.034 млрд. лв. в края на 2017 година. Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават на годишна база с 476.2 млн. лв. (9.9 на сто) – до 5.263 млрд. лв. към края на декември 2017 г. В инструментите, включени в активите на дружествата, извършващи застрахователна дейност, към края на декември 2017 г. преобладават притежаваните ценни книжа, различни от акции.

На годишна база тези книжа се увеличават с 313.9 млн. лв. (9.1 на сто) до 3.762 млрд. лева. Спрямо края на 2016 г. акциите и другите форми на собственост се увеличават със 120.5 млн. лв. (14.7 на сто) до 942.7 млн. лв., средствата във вземания от застрахователни операции нарастват със 113.1 млн. лв. (17.7 на сто) до 752.5 млн.лв., депозитите се понижават със 73.2 млн. лв. (9.7 на сто) до 681.7 млн. лева.

В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. относителният дял на ценните книжа, различни от акции, е 51.5 на сто при 52.1 на сто към края на 2016 година. Във валутната структура на активите на застрахователните дружества основен дял имат активите в левове, които са 40.3 на сто от общия им размер при 37.9 на сто година по-рано. Активите в евро са 30.7 на сто при 33.1 на сто към края на декември 2016 година.

Към края на четвъртото тримесечие на 2017 г. активите в щатски долари са 3.5 на сто при 4.3 на сто към края на декември 2016 г. Активите в други валути са 25.4 на сто в края на 2017 година при 24.6 на сто към края на декември 2016 година. По отношение на географската структура, активите на застрахователните дружества към края на декември 2017 г. се увеличават на годишна база с 328.9 млн. лв. (9.9 на сто) до 3.658 млрд. лв.

Техният относителен дял е 50.1 на сто към края на миналата година при 50.3 на сто в края на 2016 година. В края на четвъртото тримесечие на 2017 г. средствата, инвестирани в държавите от Европейския съюз, нарастват на годишна база с 356.9 млн. лв. (12.1 на сто) до 3.311 млрд. лв. Относителният им дял към края на декември 2017 г. е 45.4 на сто при 44.6 на сто в края на декември 2016 година.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *