Български жестов език и Теоретично описание на Граматиката на Български жестов език вече е факт

Споделете лесно и бързо тази публикация

Деница Сачева, Валенина Христова, Митко Якимов, Цветан Кунчев, Грета Ганчева, Бояна Алексов
Деница Сачева, Валенина Христова, Митко Якимов, Цветан Кунчев, Грета Ганчева, Бояна Алексова

На 23 март тази година, в конферентния център „Венус”, Министерството на науката и образованието, в партньорство със фондация “Глухи без граници – България”, представиха резултат от национално научно изследване.

Презентацията на двете книги представиха ръководителя на екипа -Цветан Кунчев, Валентина Христова – експерт от научния екип и Снежанка Асенова – консултант лексика, консултант и дизайн на Речника. Разказа за извършената работа и етапите, през които преминаха, за неуморната работа, лишавайки се от сън и почивки, от свободно време, за да спазят сроковете по проекта.
Заместник- министър Деница Сачева откри събитието. В краткото си слово тя подчерта, че „българският жестов език може да бъде признат като самостоятелен. България е сред малкото държави, провели проучване с такава цел. То ще позволи да се въведат законови разпоредби за равностойното прилагане на жестовия език в образованието и в други области на обществения живот. В момента жестовите знаци се използват като помощно средство и средство за комуникация при обучението на децата и учениците с увреден слух в детските градини и училищата. Изследването е основа и за създаване на методически пособия, които да помогнат в комуникацията и съвместното обучение на глухите и чуващите деца и ученици в цялата страна. Ако жестовият език бъде узаконен, ще можем да го въведем като специален учебен предмет в специалните училища и като избираем в останалите.”
След нея г-жа Грета Ганчева, директор на дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието” към МОН каза, че „предстои разработването на методики за прилагането на този език, а също и обучение на учители и ученици, да се въведе като избираем предмет в общообразователното училище, така, че да може да се осъществи комуникацията между чуващите и глухите хора от една страна и от друга – да се развива този език. Предстои също и обучение на служителите, работещи в различните администрации, за да бъдат посрещнати нуждите на глухите хора.”

Презентацията на речника и граматиката е крайният резултат от проведеното в рамките на една година научно изследване на българския жестовия език. То е първото и единствено по рода си, възложено с обществена поръчка от Министерството на образованието на нашата фондация „Глухи без граници”. Осъществяването му стана с проекта „BG05M2OP001-3.003-0001 – Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз.
В това национално изследване се включват всички глухи членове на управителния съвет на фондацията. Цветан Кунчев е определен за ръководител на проекта; експерт към научния екип е Валентина Христова; графичният дизайн е възложен на Снежи Асенова, а по-късно се включва и Дамян Калчев. Консултанти са председателят на фондацията Митко Якимов, Янка Трачук и Силвия Бозева – всички глухи. Петър Ганев, който също е глух, разработва оригинален сървър, на който се събира информацията от заснетите материали. На него се работи със заснетите жестове от седем градове в страната – София, Пловдив, Плевен, Търговище, Лом, Бургас и Благоевград.

“В работата бяха включени близо 300 души, като 136 от тях бяха изпълнители-информатори. Те ни даваха данни за жестовете и отделните думи”, коментират организаторите.
“С това научно изследване постигнахме целта си – доказахме, че съществува български жестов език, който идва от самите глухи хора и той не е никак примитивен и елементарен, както се мислеше и твърдеше. Освен това, в хода на изследването беше потвърдено, че има диалектни форми на жестовия в различните региони в страната. Възрастните глухи хора, които бяха изпълнители-информатори, при заснемането ни показаха, че българският жестов език е истински и съществува (през годините е имало опити той да бъде изместен, но те са си го запазили и си комуникират с него). Спазихме препоръката на професорския екип и в речника въведохме първи и втори вариант, за да уважим запазените и използвани жестове”, коментират още те.
Успоредно с лексиката е направено и научно описание на граматиката на българския жестов език , от  професорите лингвисти от Софийски университет „Св. Климент Охридски”: Ръководител на научния колектив – проф. Йовка Тишева, проф. Гергана Дачева, проф. Красимира Алексиева, проф. Владимир Жобов, проф. Юлияна Стоянова; а също и проф. Цанка Попзлатева. Съвместно с тях като глухи експерти работят Валя Христова и Петя Керчева. Неоценима помощ оказва и доктор Бояна Алексов, старши експерт и координатор .

От името на фондацията председателят Митко Якимов изказа задоволството си от успешното приключване на обществената поръчка за национално научно изследване на българския жестов език. Благодари на Министерството на образованието и науката за методическата подкрепа по време на реализация на изследването, както и на всички глухи, взели участие. Председателят Митко Якимов подчерта, че остава само една крачка до крайната цел – конституционното признаване на българския жестов език за официален език на републиката.

снимки: БГНЕС

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *