Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

ЗАКОН И РЕД Изборът на редактора Най-четени

Тест с доказателствен анализатор за алкохол вместо кръвна проба

От 1 юли вместо кръвна проба за употреба на алкохол, шофьорите могат да избират тест с доказателствен анализатор, съобщиха от Съюза на българските автомобилисти (СБА).

Този уред показва концентрацията на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух и отчита съдържанието на алкохол в горните дихателни пътища.

Използването на доказателствен анализатор бе въведено с новата наредба за алкохолните проби и наркотици, която влезе в сила още в началото на годината. Специално употребата на доказателствения анализатор обаче бе отложена за лятото, за да могат да се закупят необходимия брой уреди, да се сертифицират и да се обучат пътните полицаи за работа с тях.

Според наредбата новите уреди ще се използват в четири случая: когато водачът откаже извършване на проверка с техническо средство (уред за измерване на алкохол); когато не приема показанията на техническото средство; когато извършената проба с техническо средство е некачествена или невалидна; и когато физическото състояние на лицето не позволява извършване на проверка с техническо средство.

Досега шофьорите след проверка за алкохол на пътя можеха да избират само медицинско изследване в болница за потвърждаване или оспорване на резултатите.

Това право те ще имат и занапред – може да поискат като второ изследване кръвен тест, а не проверка с доказателствен анализатор. Сега просто ще имат още една възможност за избор.

Ако обаче изберете кръвна проба, после нямате право да искате изследване с доказателствен анализатор. И обратното – ако изберете уреда, после не може да искате кръвна проба.

Самите уреди ще се намират в районните управления и според МВР те са също толкова прецизни и точни, колкото и кръвните изследвания. Концентрацията на алкохол ще се извършва с две поредни измервания от доказателствения анализатор и като краен резултат в протокола ще се вписва средноаритметичната им стойност.

В новата наредба има още няколко важни момента, които се отнасят до вашите права и задължения при проверката.

При съставянето на акт за употреба на алкохол над 0,5 промила, установена с алкомер, пътният полицай попълва и талон за изследване (това важи и при изследването за наркотици), а автомобилистът лично вписва в талона дали приема показанията на техническото средство (респективно теста). Ако лицето ги приема, не се връчва екземпляр от талона за изследване.

В случай, че не приема показанията на дрегера, шофьорът избира дали да се подложи на доказателствен анализатор, или на медицинско лабораторно изследване. При отказ да избере един от двата начина се приемат отчетените показания от дрегера.

Ако поиска повторно изследване, независимо дали с доказателствен анализатор или с медицинско изследване, пътният полицай отразява това в талона за изследване и го връчва на водача срещу подпис. Водачът има срок до 45 минути да се яви в РПУ-то или в болницата, когато нарушението е извършено в населеното място. В останалите случай срокът е до 120 минути.

Крайният срок все пак се определя от полицая в зависимост от отдалечеността на мястото за извършване проверката.

При отказ на лицето да попълни, подпише или да получи талона за изследване се изисква подпис на един свидетел.

При отказ на лицето да получи талона за изследване, при неявяване в определения срок на посоченото място или при отказ за изследване употребата на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози се зачитат показанията на техническото средство или теста.

Когато с техническо средство е установена концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда, полицейски орган отвежда лицето до мястото за извършване на установяване с доказателствен анализатор или на медицинско изследване.

С доказателствен анализатор могат да работят само служители на МВР, преминали специализирано обучение. Там, където има такъв уред, задължително се води дневник, в който се вписва датата и часът на явяване, номерът и датата на издаване на талона за изследване и часът на извършване на установяването с доказателствен анализатор.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *