Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Коментари Любопитно Общество

Тенденциозни пропуски в управлението, водещи до занемаряване ключовата роля на Държавен Културен институт

До

Министър-председателя на

Република България

Бойко Борисов

Заместник министър-председателя

Томислав Дончев

Министъра на културата

Боил Банов

Председателя на Комисията по

културата и медиите към НС

Вежди Рашидов

Българските медии

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТНОСНО: Тенденциозни пропуски в управлението, водещи до занемаряване ключовата роля на Държавен Културен институт – „Културен център „Двореца“ – гр. Балчик

Уважаеми дами и господа,

В продължение на 15 поредни години Международният фестивал за късометражно кино „В Двореца“/IN THE PALACE International Short Film Festival представя съвременно филмово изкуство от България, Европа и света, като допринася за развитието му и предоставя платформа за изява на млади творци и на доказани професионалисти. Фестивалът е пространство за културна среща на артисти, студенти, образователни институции и общественост, където те се докосват до най-нови тенденции и, посредством неформални методи на обучение и интердисциплинарен обмен, разширяват познанията си в областта на изкуствата.

През 2017 г. Европейската фестивална асоциация присъди на фестивала отличие за качество, а от тази година IN THE PALACE е официално одобрен от Филмовата академия в САЩ (OSCAR® Academy of Motion Picture Arts and Sciences) да изпраща за разглеждане от комисията победителите си в три категории. Този успех е без аналог в историята на българската филмова индустрия.

Като голямо качествено международно събитие, фестивалът е спечелил доверието не само на национални финансиращи институции, но и на тези на ЕС. През годините IN THE PALACE е подкрепян от програми, насърчаващи съвременното европейско аудиовизуално съдържание, като МЕДИА, Творческа Европа, както и от Еразъм +.

След първото си издание, преди 14 години, фестивалът е поканен от Министерството на културата да се провежда в гр. Балчик. Основната идея е ДКИ-КЦ „Двореца“ и IN THE PALACE да обединят усилия за социализация и промотиране на националното културно-историческо наследство чрез съвременните аудиовизуални изкуства и развиване на културен и фестивален туризъм в региона. Тази форма на сътрудничество се разработва изключително успешно и постига резултати, по-високи от очакваното, а фестивалът се превръща в традиция и се разраства до стратегическо събитие с особено значима културна стойност в Културния календар на страната.

Ведно с това, IN THE PALACE е от особено значение и за местната икономика, тъй като целият акумулиран за събитието бюджет се разходва на тероторията на Община Балчик, но фестивалът генерира и допълнителни финансови постъпления от участници и привлечени публики от други градове и държави преди активния туристически сезон.

Освен показването на качествено съвременно късометражно кино, основна задача на IN THE PALACE е да инвестира в младите, за които предлага цикъл от образователна програма, професионални срещи на индустрията и подпомагане реализацията на нови филмови проекти. В провеждането на събитието взимат участие и младежи в неравностойно положение от цяла Европа, които получават възможности, знания, умения и опит за бъдеща реализация. Множество български и чуждестранни таланти са стартирали професионалната си кариера именно от фестивала.

За съжаление, при последните 4 издания, организацията и провеждането на фестивала в ДКИ-КЦ „Двореца“ започнаха да стават все по-трудни с всяка следваща година. Затрудненията започнаха след назначаването на г-жа Жени Михайлова за директор на Института, като превърналата се в „традиционната“ конфликтна атмосфера започна да се отразява и върху качеството на културния ни продукт и върху фестивалния имидж.

От встъпването в длъжност на г-жа Михайлова, чийто четиригодишен мандат изтече през месец юни 2017 г., от страна ДКИ-КЦ „Двореца“ – съорганизатор на фестивала, липсва всякаква представителност по време на събитието – няма присъствие на нито една церемония по откриване, на нито една пресконференция; не е приветстван нито един член на жури, делегат, официален гост или участник; и най-важното – не е посетен нито един фестивален модул, не е изгледан нито един филм за целия период от 5 години. Подобно поведение изразява липса на ангажираност към събитието и неуважение към труда на съорганизатори, участници, лектори, жури и пр.

Освен че не познава и не подкрепя събитието, директорът на ДКИ-КЦ „Двореца“ тенденциозно саботира фестивала на всяко ниво, като неспазването на договорните отношения е само малка част от тази практика. В същото време Институтът се е превърнал в арена на евтина и безвкусна сбирщина и кич. Налице е драстично снишаване на качеството на предоставяните услуги. За сметка на значимите си събития, които осигуряват международна видимост на комплекса и града, Културен център „Двореца“ все по-интензивно и приоритетно се ангажира с дейности като провеждане на сватби, частни празненства и други имитационни и бутафорни мероприятия и инициативи.

По силата и пътя на българското законодателство, до момента сме отправили официални запитвания по въпроси като: какъв е редът за кандидатстване и принципът за оценка за подкрепа и финансиране на културни събития, какъв е критерият за оценка на културната стойност и значимост при определяне на избора и как се отчита същата; какъв е механизмът за определяне вида и нивото на сътрудничество; колко от събитията в Културния календар на Държавния културен институт реално са собствени събития, продуцирани от него, и колко от тях са събития с висока културна стойност; каква е ролята на един държавен културен институт и др. Отговори не получихме.

В резултат на това, че поставихме под въпрос случващото се и неслучващото се през последните 5 години, директорът на ДКИ – КЦ „Двореца“ прекрати договора за сътрудничество с IN THE PALACE International Short Film Festival именно в момент, в който фестивалът отвори нови врати за развитие и професионални възможности не само за родната индустрия, но и за световното късометражно кино.

Прекратяването договора на Института с IN THE PALACE поставя в риск изпълнението на вече договорени и финансирани дейности от ЕС и неговите институции. То не само цели да унищожи едно голямо международно събитие, единствено по същността си за тази част на Европа и припознато като устойчив партньор от институции като Европейска фестивална асоциация и Академията на филмовите изкуства и науки в САЩ, но вреди и на цяла една индустрия в региона.

С настоящото писмо искаме да повдигнем въпроса: Кой и на какво основание има право да унищожи 15-годишна културна традиция с безгранична перспектива за развитие? Допустимо ли е това да се случва?

И накрая, с настоящото писмо призоваваме всички адресати да вземат компетентно отношение по настоящия казус. Апелираме Министерството на културата да влезе в своите правомощия и да инициира закъснелия с повече от година конкурс за директор на ДКИ-КЦ „Двореца“. Вярваме, че Институтът трябва да бъде управляван от визионер и стратег с професионален опит в областта на изкуствата и културата, с идея за адекватно развитие и съхраняване на културното наследство и ценности.

Готови сме в лична среща да обсъдим детайли и подробности за всяко от горепосочените твърдения. С надежда за положително развитие на този проблемен и компрометиращ културата ни казус,

Оставаме с уважение,

Международен фестивал за късометражно кино „В Двореца“ IN THE PALACE International Short Film Festival

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *