НСИ: Средната брутна заплата вече е 1 125 лв

Споделете лесно и бързо тази публикация

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2018 г. нарастват с 42.6 хил., или с 1.8%, спрямо края на март 2018 г., като достигат 2.35 милиона.

Това сочи статистика на Националния статистически институт (НСИ). Спрямо края на първото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 30.7%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7.9%, както и в „Строителство“ – с 3.7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование“ – с 2.7%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 21.8 и 16.9%.

В края на юни 2018 г. в сравнение с края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 13.7 хил., или с 0.6%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ – с 6.4 хил., „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 3.6 хил., и „Транспорт, складиране и пощи“ – с 3.4 хил., а най-голямо намаление в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – със 7.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Строителство“ – с 5.4%, и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 3.9%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ – с 6.6%.

Средната брутна месечна работна заплата за април 2018 г. е 1 145 лв., за май –
1 110 лв., и за юни – 1 119 лева.

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 125 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 4.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 9.8%, „Строителство“ – с 8.2%, и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6.7%.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства с 8.2% спрямо второто тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 15.5%, „Образование“ – с 12.3%, и „Строителство“ – с 11.4%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2018 г. са:
– „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 2 663 лева
– „Финансови и застрахователни дейности“ – 1 922 лева
– „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 821 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
– „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 697 лева
– „Други дейности“ – 788 лева
– „Строителство“ – 887 лева.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.6%, а в частния – със 7.6%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *