7 правила, които ще помогнат на родителите на първокласниците

Споделете лесно и бързо тази публикация

Скъпи родители, ето няколко изпитани съвета, които биха могли да улеснят периода на преход от детска градина към училище за детето ви, за вас и учителя, който ще работи с него в първи клас.

Виртуален център за приобщаващо образование отново в час предлага 7 правила:

1. Още при процедурите около кандидатстване, информирайте училището, ако детето ви има специфични нужди, които е важно да бъдат посрещнати

Въпреки тази добре установена практика, сме наясно с тенденцията у нас да се случва именно обратното – родителите, притеснени от това те и детето им да не бъдат отхвърлени, прикриват тази важна информация. Често училищни практики стават основание на тези притеснения на родителите. Въпреки това откритият диалог между училището и родителите е нещо, което е важно да започне от самото начало.

Важно е да знаете, че според Наредба 1 от 23-ти януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и хронични заболявания училището е среда, в която децата и учениците със специални образователни потребности се обучават и възпитават интегрирано и се насочват към специални училища само след изчерпване на всички възможности за подкрепа на тези деца в масовото училище.

Ако вашето дете е обект на дискриминационна политика, сигнализирайте отговорните органи.

2. Инициирайте среща с директора, в която да го запознаете с трудностите, които би могло да срещне детето ви в училище

В рамките на тази среща се информирайте за политиките за училищната безопасност на конкретното училище, правилата, ресурсите, ограниченията на училищната среда и стъпките, които се налага да бъдат взети, за да бъдат посрещнати специфичните нужди на вашето дете.

3. Срещнете се с учителя на детето ви, колкото се може по-скоро. Използвайте това време, за да представите себе си и детето си

От полза на вашия учител би било да представите кратко портфолио на детето си с информация за неговото състояние, важни документи, рисунки, ваши практики, всичко онова, което мислите, че би било от полза за учителя при работа с детето ви.

4. Опитайте се заедно да установите най-добрия начин за ефективна комуникация, в която да споделяте информация за вашето дете.

5. Своевременно информирайте училището за всички допълнителни изследвания, актуална медицинска информация, с която разполагате във връзка със състоянието на детето ви.

6. Подготвяйте се за родителски срещи, защото те са нещо важно – набележете си предварително важните въпроси, които ви вълнуват. Вие също сте активен участник в тези срещи.

7. Давайте ефективни обратни връзки на учителя за работата му, в които фокусът е детето ви.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *