ЕК: Да спрем насилието над жени

Споделете лесно и бързо тази публикация

Преди Международния ден за премахване на насилието над жените заявяваме отново своя ангажимент за прекратяване на насилието над жените и момичетата, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия, пише 24 часа.

Насилието над жени е сериозно нарушение на човешките права и въпреки това то все още е често срещано явление по света. Разбирането, че тормозът или насилието над жени е нещо нормално и приемливо, е погрешно и трябва да се промени. Всички ние носим отговорност да кажем “не”, открито да отхвърлим актовете на насилие или тормоз и да подкрепим жертвите.

Насилието над жени се среща навсякъде – у дома, на работното място, в училищата и университетите, на улицата, в обществения транспорт и онлайн. Всяка жена може да стане жертва на насилие, което да повлияе на общото ? благосъстояние и да ? попречи да участва пълноценно в обществото. Около половината от жените в Европейския съюз са били обект на словесен, физически или онлайн сексуален тормоз. По данни на Евростат 80 % от жертвите на трафик в ЕС са жени.

Всяка година около 12 милиона момичета на възраст под 18 години биват омъжвани по света – едно на всеки две секунди. Омъжените момичета често забременяват бързо, напускат преждевременно училище и са изложени на по-висок риск от домашно насилие, отколкото жените, които сключват брак като възрастни. Днес най-малко 200 милиона жени и момичета са били подложени на генитално осакатяване, което все още се практикува в около 30 държави. Жените мигранти са особено уязвими и изложени в по-голяма степен на опасност от малтретиране и насилие.

Премахването на насилието над жени и момичета е в основата на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. Това е първа стъпка към постигане на световен мир и сигурност, предварително условие за насърчаване, защита и упражняване на правата на човека, за равенство между половете, демокрация и икономически растеж.

Европейският съюз е предприел значителни действия, чрез които да се гарантира, че насилието срещу жени и момичета ще бъде прекратено веднъж завинаги. Действията ни дават своите плодове. Нещата започват да се променят.

През последните две години помогнахме на над 1,5 милиона момичета и жени, като предоставихме закрила и грижи, свързани с гениталното осакатяване на жени. 3000 общности с население от 8,5 милиона души обявиха публично, че прекратяват тази практика. Що се отнася до браковете с непълнолетни, ЕС достигна до повече от 1,6 милиона души посредством инициативи, насочени към промяна на отношението и практиките във връзка с правата на момичетата.

Глобалните предизвикателства изискват глобални решения, които могат да бъдат формулирани и впоследствие приложени най-добре в тясно сътрудничество с нашите международни партньори и чрез ефективен многостранен подход. През декември миналата година се споразумяхме с ОИСР, Съветът на Европа и ООН – Жени за провеждането на глобални действия за борба с насилието над жените. Засилвайки нашето сътрудничеството, ние призоваваме световните лидери както от публичния, така и от частния сектор да се присъединят към по-мащабните глобални усилия за борба с насилието срещу жени.

В партньорство с ООН започнахме инициативата Spotlight – глобална многогодишна инициатива, насочена към изкореняване на всички форми на насилие срещу жени и момичета. С безпрецедентна първоначална инвестиция от 500 млн. евро защитаваме и даваме думата на тези жени и момичета, които са принудени да мълчат в своите общества, но сега искат да говорят. Също така сме начело на глобалната инициатива “Призив за действие за защита от основано на пола насилие при извънредни ситуации”. В това действие участват близо 80 различни организации с цел повишаване на отговорността във връзка с насилието, основано на пола.

Работим също и за приключване на присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието и тормоза над жени, по силата на която жертвите на насилие получават право на защита и подкрепа.

Трябва най-накрая да премахнем основаното на пола насилие. Европейският съюз ще продължи да работи неуморно за постигането на тази цел. Животът без насилие е неотменно основно право. Лишаването на жените и момичетата от свобода означава лишаване на света от свобода.

Контекст

Насилието над жени и момичета е едно от най-широко разпространените сериозни нарушения на правата на човека в света. Според оценки една трета от жените и момичетата по света стават жертва на насилие в някакъв момент от живота си. Това насилие е пречка за равенството между половете, упражняването на правата и овластяването на жените и момичетата и за цялостното развитие, както и за постигането на целите за устойчиво развитие.

Европейската комисия провежда кампанията “NON.NO.NEIN – Кажи НЕ! Да спрем насилието над жени” от 2016 г. до края на 2018 г. и предоставя финансиране от 15 млн. евро за държави членки, местни органи на управление, специалисти и организации на гражданското общество от цяла Европа за засилване на техните действия и кампании за борба с насилието над жени. В заключение на тази изпълнена с целенасочени действия година Европейската комисия организира конференция на високо равнище за представители от държавите от ЕС и международни организации, за участници от организации на гражданското общество и активисти. Конференцията ще се проведе на 4 декември 2018 г. в Брюксел.

В рамките на инициативата Spotlight, чието начало бе обявено заедно с ООН, се вземат мерки във връзка с всички форми на насилие над жени и момичета. На 27-28 ноември Европейската комисия и ООН – Жени ще проведат регионален форум в Скопие за насърчаване на прилагането на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените и на Истанбулската конвенция в страните от Западните Балкани и в Турция. В момента Европейската комисия приключва регионална кампания за борба и предотвратяване на насилието над жени и момичета в Северна Африка и Близкия изток. Изпълнението на инициативата ще започне през пролетта на 2019 г. и ще продължи три години, през които u1089 с безвъзмездни средства в размер на 3,24 млн. евро ще бъдат подкрепени дейности за повишаване на осведомеността и образование.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *