21.07.2024

България е сред страните с най-нисък дял на общопрактикуващи лекари на 100 000 жители сред страните в ЕС, показват данни от анализ на Евростат за броя на първичните изпълнители на медицинска помощ в страните на ЕС през 2017 г.

На 100 хиляди българи се падат 64 общопрактикуващи лекари, като зад нас по този показател е само Гърция с брой на ОПЛ от 42 – на 100 000 жители.

Общият брой на общопрактикуващите лекари у нас е около 4 500, като те съставляват 15 на сто от броя на всички лекари в страната, който е около 30 000, според данни на НСИ.

Най-висок дял общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души у нас има в областите Плевен – 89, Видин – 86, Монтана – 82, Добрич – 76.

Най-ниска е осигуреността с ОПЛ в Кърджали – 40 на 100 хиляди, Разград – 47 и Търговище – 50 ОПЛ на 100 хиляди.

За столицата София броят на общопрактикуващите лекари е 60 на 100 хиляди.

Според здравни експерти общопрактикуващият лекар изпълнява изключително важни функции в първичното здравеопазване – осъществява профилактична дейност, диагностицира, лекува и проследява повечето от най-разпространените хронични заболявания, диагностицира и лекува повечето от масовите остри заболявания, взима решения за нуждите от допълнителни изследвания, консултации, хоспитализации и т.н.

Най-много общопрактикуващи лекари има в Португалия

Като цяло броят на практикуващите лекари в ЕС е бил близо 1,8 милиона, като от тях 50 на сто са били мъже, а другите 50 процента – жени. Отчита се и значително нарастване на възрастта на здравния персонал в ЕС за 10-годишен период: през 2007 лекарите на възраст над 55 години са били 27 на сто, докато през 2017 г. този процент е нараснал до 38 от общия им брой, според Евростат.

Броят на общопрактикуващите лекари обаче се различава значително в различните държави-членки на Европейския съюз – най-голям е техният дял в Португалия – 253 ОПЛ на 100 хиляди души население, отчита Евростат.

Освен Португалия в Топ 5 на страните с най-висок дял ОПЛ на 100 хиляди влизат още: Ирландия – 179, Австрия – 159, Холандия – 157 и Франция – 153 ОПЛ на 100 хиляди жители.

Най-ниска е осигуреността с лични лекари в следните 5 страни – Гърция – 42 на 100 000, България – 64, Словения – 68, Латвия – 72 и Испания – 75 ОПЛ на 100 хиляди души.

При останалите ни съседи осигуреността с ОПЛ е както следва – Македония – 100, Сърбия – 85, Румъния – 77 и Турция – 59 общопрактикуващи лекари на 100 хиляди души население, според Евростат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *