20.07.2024

Какви са задълженията на работодателите според промените в закона за хората с увреждания

Законът следва международните стандарти – категоричен е Иван Нейков

След основните промени, приети в началото на тази година, законът за хората с увреждания
предвижда наемането на едно лице с трайни увреждания в екип от 50 до 99 работници и
служители и две на сто от средно списъчния им състав за екипи със 100 и над 100 работници и
служители. Всеки работодател, засегнат от квотата, е необходимо да предприеме съответните
действия за наемане на хора с трайни увреждания. Уврежданията са въпрос на права, а не въпрос
на преценка.
Целите на стратегията включват осигуряване на достъпност на стоките и услугите за хората с
увреждания, както и насърчаване на пазара на помощни средства. С нововъведенията в закона се
цели гарантиране, че хората с увреждания се ползват от всички предимства на гражданството на
Европейския съюз и че борбата с дискриминацията, основана на увреждания, дава резултат.
Важно е да се отбележи и насърчаването на равните възможности при наемането на работа на
хора с увреждания и на такива без увреждания.
Инициативата на закона е за значително повишаване на дела на хората с увреждания, работещи
на отворения пазар на труда. Тази група от хора представлява една шеста от общия брой хора в
трудоспособна възраст в ЕС, но равнището им на заетост е сравнително ниско.
„Явно имаше нужда от някакъв малък тласък от закона, за да погледнат на тази група от
хора като пълноценни работници. За това и изискването на закона е напълно изпълнимо, а и
вече е изпълнено за над 90% от българските предприятия – споделя Иван Нейков, председател
на Управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика и ключов
консултант на Респонса Превент. – Законът следва международните стандарти. Във всички
страни членки на ЕС между 8 и 10% от населението са хора с увреждания. И в България е така.
От тази гледна точка става дума за много хора, които имат капацитет, имат знания и
умения и работодателите разбират това.“
Един от лидерите в сферата на здравето и безопасността – компанията Респонса Превент – е
изготвила експертен наръчник от 7 важни стъпки, които работодателите е важно да имат предвид
при наемането на хора с увреждания. Можете да го намерите тук.
Европейският съюз насърчава активното интегриране и пълноценното участие на хората с
увреждания в обществения живот в съответствие със своя основан на човешките права подход
към въпросите на уврежданията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *