Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Спорт Спортове Футбол

УЕФА увеличи участниците в груповата фаза на Шампионската лига

Президен­тът на УЕФА Алек­сан­дър Чеферин комен­тира обявените промени във фор­мата на Шам­пион­с­ката лига. Словенецът е категоричен, че от европейс­ката цен­т­рала са отдадени към зачитането на цен­нос­тите на спорта и отворените врати на всички отборни със­тезания.

От сезон 2024/25 се увеличават учас­т­ниците в груповата фаза на тур­нира и от 32 сега, ще станат 36. Пър­вите две от новите четири места в Шам­пион­с­ката лига ще бъдат предос­тавени на страните с най-висок коефициент от всички техни учас­т­ници в европейс­ките тур­нири в пос­лед­ните два сезона.

„УЕФА ясно показа, че сме изцяло отдадени на зачитането на основ­ните цен­ности на спорта и на защитата на ключовия прин­цип на отворените за всички отбори със­тезания. Спор­т­ният момент с квалификациите остава като европейски модел, напълно в съот­вет­с­т­вие с цен­нос­тите на основателите на тур­нира на шам­пионите и обър­нат и към по-малките клубове“, каза президен­тът на УЕФА Алек­сан­дър Чеферин.

Изпъл­нител­ният комитет на УЕФА реши на заседанието във Виена, че отк­риващият мач на европейс­кото пър­вен­с­тво по фут­бол в Гер­мания през 2024 година ще се играе на „Алианц Арена“ в Мюн­хен на 14 юни, а финалът на тур­нира ще се проведе на „Олим­пиащадион“ в Бер­лин на 14 юли. Европейс­ката цен­т­рала определи три регионални „клъс­търа“ на градовете, в които ще се играят мачовете, с цел да се намали пътуването на отбори и фенове.

Финалът на Лигата на кон­ферен­циите през 2023 година ще се играе на 7 юни в чеш­ката столица Прага. След­ващият редовен кон­г­рес на УЕФА ще се проведе в Лисабон на 5 април 2023 година.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *