Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Бизнес Бизнес Изборът на редактора

Чуждите инвестиции намаляват

Преките чужди инвестиции в страната от януари до август 2022 г. са в размер на 1,063 млрд. евро, като намаляват с 30,4 млн. евро (-2,8%) спрямо същия период на миналата година, обявиха от БНБ. Само през август чуждите инвестиции са в размер на 138,6 млн. евро, при 35,1 млн. евро година по-рано.

Привлеченият дялов капитал (вноски на чуждестранни компании в капитала на български дружества, както и плащания по сделки с имоти в страната) възлиза на 192,7 млн. евро за периода януари-август. Той е по-голям с 441,5 млн. евро от този за същия период на миналата година, който беше отрицателен в размер на минус 248,8 млн. евро, защото тогава чуждестранни компании продадоха бизнеса си в България.

Нетните инвестиции на чуждестранни граждани и фирми в недвижими имоти са отрицателни в размер на 19,3 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 15,1 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 6 млн. евро за януари – август 2021 г. Това показва, че чужденци са продавали имотите си в България.

Реинвестираната печалба на чуждестранни компании собственици в български дружества възлиза на 779 млн. евро, при 1,551 млрд. евро за периода януари – август 2021 г.

Промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити е положителна и възлиза на 92 млн. евро, при отрицателна стойност от 208,9 млн. евро за януари – август 2021 г.

Най-големите нетни преки чужди инвестиции в страната за периода януари-август 2022 г. са от Австрия (281,9 млн. евро), Белгия (125,7 млн. евро) и Италия (123,7 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Нидерландия (140 млн. евро) и Люксембург (103,9 млн. евро).

Нетният поток на преките инвестиции на български компании в чужбина от януари до август 2022 г. възлиза на 226,1 млн. евро, при 134.2 млн. евро година по-рано.

 

Източник: Труд

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *