Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

„Булгаргаз“ очаква 5% по-евтин газ през октомври

Предлагат 57,41 лв./MWh цена на природния газ от 1 октомври.

На днешното открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад относно внесеното заявление на „Булгаргаз“ за утвърждаване на цена за октомври 2023 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Предложената от КЕВР цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. Общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от три различни източника.

В ценовия микс за октомври е включено договореното количество азерски природен газ, доставян по интерконектора с Гърция, съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Уточнява се, че тези количества покриват 47,72% от потреблението за месеца и са ключови за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за октомври два договора за доставка на втечнен природен газ с търговци от региона. С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за предстоящия месец – към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание представителите на „Булгаргаз“ посочиха, че след внасянето на заявлението на 11 септември борсовият индекс TTF се е повишил с близо 8% заради стачките на LNG терминали в Австралия и на технически прекъсвания в работата на находища в Норвегия. От дружеството отбелязаха, че въпреки последните ценови изменения, към днешна дата прогнозната цена на „Булгаргаз“ за октомври се очертава да бъде с около 5% по-ниска от утвърдената цена за септември.

На свой ред председателят на КЕВР доц.Иван Иванов подчерта, че известното повишение на котировките през последните две седмици няма да има значително отражение върху цената за октомври. Според него това се дължи на два важни фактора – постигнатата рекордна запълняемост на газовото хранилище в Чирен“ и на европейските хранилища – съответно 96,22%, и 95,19%, а също и на продължаващото строителство на терминали за регазификация в цяла Европа. Той открои като особено важно за енергийната сигурност на страната ни изграждането на терминала в Александропулис.

На 1 октомври „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за идния месец. Те ще отчетат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 30 септември включително. Същият ден регулаторът ще утвърди и окончателната цена за месеца.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *