20.07.2024

БАБХ започва засилени проверки във връзка с началото на активния летен туристически сезон по Черноморието

От днес до 13.09.2024 г., във връзка с началото на активния летен туристически сезон,
Областните дирекции по безопасност на храните в Бургас, Варна и Добрич започват
засилен контрол в обектите за търговия с храни и обществено хранене.
Ще се проверяват обекти за търговия на дребно с храни; подвижни, временни и сезонни
обекти; обекти с дейност на кетъринг; заведения за обществено хранене, вкл. и такива
намиращи се на територията на хотелски комплекси; туристически обекти, предлагащи
услугата „all inclusive“ и др., находящи се на територията на съответната област.
Проверките ще се извършват с цел установяване съответствието на обектите с
изискванията на действащото законодателство: съответствие на сградов фонд и
оборудване; действащи системи за управление на безопасността на храните; произход и
правилно съхранение на суровини и храни; срокове на съхранение на храните; спазване на
изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите; наличие на
заверени лични здравни книжки на персонала и др. Ще се акцентира на коректното
етикетиране на предлаганите млечни продукти в проверяваните обекти и да се извършва
проследимост на техните доставчици. Инспекторите ще следят и за подходящи условия за
измиване и дезинфекция на работния инвентар, оборудване и съоръжения за измиване и
подсушаване на ръцете; подходящо работно облекло и лични предпазни средства.
При установяване на несъответствия ще се приемат действия в съответствие с
действащото законодателство в областта на храните.
При необходимост Областните дирекции по храните ще извършват и съвместен контрол с
общините, КЗП, НАП, МВР и РЗИ.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *