Стопанска академия награди най-добрите общински администрации по прилагане на СФУК

Тържествена церемония по обявяване на резултатите и награждаване на победителите в Годишен национален конкурс 2017 г. „Най-добра администрация“ по прилагане

Прочети повече