Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Политика

Иван Марчевски е новият ректор на СА

 

Доц. д-р Иван Марчевски е новият ректор на Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, избран от Общото събрание на Свищовското висше училище за мандат 2016-2020 година.

Иван Марчевски е роден на 31.07.1965 г. в Свищов. Завършва висшето си образование през 1990 г. във ВФСИ „Д. А. Ценов” като магистър по „Банково дело”. През 1996 г. специализира в Германия и е Master of business trainning (MBT). През 2000 г. става доктор по икономика. От 1991 г. до сега е редовен преподавател в катедра „Маркетинг”, на която от 2004 до 2011 г. е научен секретар. През 2003 г. става доцент, а от 2004 г. до момента е ръководител на магистърска програма „Маркетинг“. От 2007 до 2011 г. заема длъжността декан на факултет „Мениджмънт и маркетинг“. Семеен с две деца.

В заседанието на Общото събрание за избор на ръководни органи на Стопанска академия, проведено на 16.02.2016 г., от 113 членове по списъчен състав участваха 112. По първа точка от дневния ред, тримата кандидати за ректорския пост – проф. д-р Андрей Захариев, доц. д-р Иван Марчевски и проф. д.ик.н. Таня Горчева представиха по реда на номинирането им, своите виждания за развитието на Академията през следващите четири години. Кандидатите имаха на разположение по 10 минути за презентация и по 20 мин. за обсъждане и отговаряне на поставените им въпроси от членовете на Общото събрание. Като достойни опоненти, и тримата кандидати се солидаризираха около това да загърбят различията и да гледат напред в името на по-доброто бъдеще за Свищовската Алма матер.

За провеждане на изборите с тайно гласуване бе избрана 9-членна техническа комисия с председател проф. д-р Георги Иванов. Кандидатите за ректор имаха право на по двама застъпници, които да наблюдават работата на комисията, но и тримата декларираха, че имат доверие на комисията и не се възползваха от това си право. При първия тур на гласуване доц. Марчевски събра 55 положителни вота, проф. Захариев 34, а проф. Горчева 18. От гласувалите 112 души, бюлетините на петима бяха недействителни и т.к. нито един от кандидатите не събра необходимите 50% + 1 глас, се стигна до втори тур. На балотажа участваха двамата кандидати с най-много гласове и новият ректор бе избран със 62 положителни вота срещу 37 за неговия опонент. Протоколът бе подписан от всички членове на комисията без възражения. Проф. Захариев бе първият, който поздрави новоизбрания ректор и заяви, че приема резултатите от проведеното гласуване. Доц. Марчевски бе поздравен от членовете на Общото събрание с бурни аплодисменти и ставане на крака.

Изказвайки благодарност за получения вот и доверие, доц. Марчевски сподели, че през изминалите близо три години, в които заедно с проф. Иван Върбанов, проф. Георги Иванов, проф. Георги Баташки, доц. Тодор Кръстевич и др. свои колеги започват да работят за промените, е имало моменти на трудности, компромиси и съмнения дали са били на правилния път, но полученият вот го убеждава в правилността и необходимостта от всичко направено. „Това училище го има заради хората, които са в него и те трябва да работят за училището си. Аз съм екипен играч. Знам, че когато се качваш по ръба нагоре трябва да се движиш в свръзка и ако някой стъпи накриво, всички слизат надолу. Най-важно е екипната работа, а този, който води свръзката трябва да дава целта и да знае къде ще заведе хората”, каза доц. Марчевски, говорейки за един от своите принципи на работа чрез асоциация с неговото хоби – височинния туризъм.

Основната цел, към която иска да води хората, доц. Марчевски представи в своята управленска платформа за мандат 2016-2020 г., чието мото е „Традиции и иновации”. Като технократ по природа и преподавател по маркетинг, той подчерта, че „удовлетвореността на клиента е функция на очакванията” и ако се формират нереалистични очаквания в клиентите, рискът след това те да бъдат недоволни е много висок. Според доц. Марчевски, управлението трябва да е базирано на 80-годишните традиции, които има Стопанска академия и в същото време да бъде ново, различно и адекватно на настоящите пазарни реалности. „Новият стил на управление трябва да е основан на екипност, делегиране на правомощия и зачитане на чуждото мнение”, подчерта доц. Марчевски. Като основна цел за своя мандат той определи възстановяване позициите на Стопанска академия като водещо за страната икономическо висше училище и превръщането й в разпознавам субект в международното образователно и научно пространство. Сред конкретните задачи е изграждането на трайни институционални контакти със съсловни и професионални организации, с цел включването им в обучението и осигуряване на възможности за студентите да провеждат както практическо обучение по време на следването, така и да намират по-лесно работа след завършване. За да бъдат постигнати желаните промени в обучението на студентите, според доц. Марчевски са необходими цялостна ревизия на учебната документация и промени в организацията на учебния процес. Предвижда се поетапно преминаване към реално електронно базирано обучение и в двете ОКС – „бакалавър” и „магистър”. За отваряне към международния образователен пазар и привличане на чуждестранни студенти ще бъдат разработени дисциплини, програми и специалности на чужд език. По отношение на студентската политика се предвижда изграждане и финансово подпомагане на студентски клубове по интереси и спортни клубове, предлагане на атрактивни пакети за ползване на студентските общежития и спортната база. В управленската програма на новия ректор са заложени още промени и подобрения в областта на научните изследвания, кадровата и финансовата политика, материалната база. Относно очакванията си за след четири години, доц. Марчевски сподели, че иска Стопанска академия да се превърне в нормално европейско висше училище, в което „работят компетентни и мотивирани преподаватели и служители, в което учат студенти, избрали Академията, защото са убедени, че Свищов е мястото, от където могат да получат възможно най-добрия старт в кариерата си” и чийто изследователски център е разпознаваем в международното научно пространство.

Веднага след проведения избор за ректор, доц. д-р Иван Марчевски получи договора си за назначаване, подписан от председателя на Общото събрание, проф. д-р Борислав Борисов. Работата на Общото събрание продължи и на следващия ден с избори на 33-членния Академичен съвет и на Контролен съвет.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *