13.07.2024

Последно за годината национално ученическо състеза

 

17-то издание на националните ученически състезание по икономика отново събра в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” средношколци от различни български градове. Последното за настоящата академична година състезание се проведе в пет направления – „Аграрна икономика”, „Икономикс”, „Икономика на търговията”, „Контрол и анализ на стопанската дейност”, „Финанси” (банково дело, корпоративни финанси, публични финанси). В тях сили премериха възпитаници на Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев” – Благоевград, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство – Враца, Професионална гимназия по лека промишленост и икономика „Атанас Буров” – Горна Оряховица, Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Йонков Вапцаров” – Левски, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” – Стара Загора, Държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев” – Свищов.

Националното състезание откри зам.-ректорът по студентска политика доц. д-р Николай Нинов. С „Добре дошли в Стопанска академия” средношколците приветстваха още ръководители и представители на катедрите, съорганизатори в съответните направления. Пожелания за успешно представяне, младежки ентусиазъм и мотивация да бъдат „първи сред първите, защото Свищов е градът на първите” към участниците отправиха проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор и ръководител катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”, проф. д-р Андрей Захариев – ръководител катедра „Финанси и кредит”, доц. д-р Людмил Несторов – ръководител катедра „Обща теория на икономиката”, доц. д-р Виолета Блажева – ръководител катедра „Аграрна икономика” и доц. д-р Светослав Илийчовски от катедра „Търговски и туристически бизнес”. При надпреварата в отделните направления в помощ на учениците бяха ментори, в лицето на отлични студенти, докторанти и асистенти от съответните специалности и катедри, а представянето на състезателите оценяваха журита от академични преподаватели и представители на бизнеса.

Най-голям брой състезатели – над 40 бяха в направление „Финанси”, в което се включиха ученици от Благоевград, Горна Оряховица, Левски и Свищов. В поднаправление „Публични финанси”, където се състезаваха 9 отбора, задачата на участниците бе да изработят проектно предложение с цел подобряване качеството на живот на населението в определена община. За осигуряване на равнопоставеност на отборите бяха подбрани общини със сходни социално-икономически характеристики и извън тези, от които са участниците. На първо място се класира отборът, разработил проектно предложение за община Мездра – Десислава Дончева от Г. Оряховица, Борислава Шаламандова и Виолина Григорова от Благоевград, с ментор ас. д-р Петко Ангелов. По един отбор имаше в другите две поднаправления и за своето представяне учениците получиха специални награди. Екипът от „Корпоративни финанси” имаше за задача да потърси механизми и източни за финансиране на избрано от тях предприятие с цел осигуряване на предпоставки за разширяване обема на производство и постигане на по-добри финансови показатели. Единственото ограничително условие бе общината, в която функционира предприятието, което налага съобразяване и обосноваване на идеята със социално-икономическите условия на съответната община. В поднаправление „Банково дело” отборът имаше за задача изработването на механизъм или банков продукт, който да създава предпоставки за облекчен достъп на МСП до съфинансиране при кандидатстване за финансиране от Европейските фондове.

В направление „Аграрна икономика” се състезаваха само ученици от Държавната търговска гимназия в Свищов, разпределени на случаен принцип в три екипа. Всеки от екипите трябваше да направи мотивирано предложение, под формата на презентация (до 10 слайда), за развитие на земеделско стопанство в направление: растениевъдство, животновъдство или смесено стопанство. Условието беше, с разполагаеми в началото ресурси от 100 дка собствена земеделска земя и 15 000 лв. собствени средства, да се кандидатства за подпомагане по Мярка 6.1 „Млад фермер” от Програмата за развитие на селските райони (2014 – 2020 г.). За тази цел стопанствата на участниците трябваше да имат фиксиран минимален производствен обем, който да повишат в резултат на подпомагането до определени граници. На първо място се класира екип „Агро Тийм” – Виктория Георгиева, Десислава Ганчева, Станислав Спирдонов с ментор Георги Димитров, докторант към катедра „Аграрна икономика”.

Ученици от Свищовската търговска гимназия се състезаваха и в направление КАСД. Казусът за сформираните три отбора включваше извършване на вътрешен одит по отношение на документи за внос на стоки, проведена инвентаризация, анализ на финансови показатели и изразяване на сигурност относно достоверност на финансов отчет. Участниците представиха на журито разработените одитни доклади с констатации и препоръки към ръководството на предприятието. Ментори на средношколците бяха студенти от ІV курс, спец. „Стопански и финансов контрол”. Първо място зае екипът на Венелин Борисов и Павлин Владимиров с ментор Пресиян Василев.

Трима възпитаници на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца премериха сили в направление „Икономика на търговията”. Предизвикателството към тях беше да влязат в ролята на мениджъри на търговско предприятие, което е сключило договор за търговско представителство с новоизгряваща чуждестранна компания, произвеждаща революционни високотехнологични часовници за адаптивно гласово въвеждане на текст на български език за компютри и смартфони. Изискването на производителя е: да се създаде местна търговска марка и рекламен лозунг; да се изгради собствена търговска и сервизна мрежа; да се разпределят определени средства за изграждане на обектите и рекламна кампания на дейността. Ментори на участниците бяха студенти от ІІІ и ІV курс на специалностите „Икономика на търговията” и „Икономика на туризма”. Журито прецени, че тримата ученици са се представили равностойно и връчи материални и парични награди и на тримата състезатели – Венцислав Христов, Илина Василева и Катрин Иванова.

В направление „Икономикс” се престраши да участва само един ученик – Илиян Тонев, възпитаник на Търговската гимназия в Стара Загора. Отправеното към него задание беше под формата на тест от 30 въпроса по микроикономика и макроикономика.

В рамките на 17-то издание на националните ученически състезания се проведе и традиционната работна среща между академични преподаватели и гостуващите учители от средните училища. Ръководители и представители на катедрите-домакини презентираха основните дисциплини, които изучават студентите в съответните специалности и обновеното учебно съдържание, поясниха как се провежда практическото им обучение, в какви научни форуми могат да участват студентите и каква професионална реализация имат. Предмет на дискутиране бяха и предстоящите дни на отворени врати в Стопанска академия, които Свищовското висше училище ще организира за учениците от страната. Катедри-домакини на националното състезание подариха на гостуващите учители образователни и научни продукти, които се използват при обучението на студентите по икономика.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *