Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Общество

МЛАДЕЖКА ФОНДАЦИЯ „АРЕТЕ” ПРОВЕДЕ ПОРЕДНО ОБУЧЕНИЕ В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Обучение за придобиване на умения за успешно кандидатстване за работа проведе в Стопанска академия младежката фондация „Арете”, подпомагаща младежи с висок потенциал в България и на Балканите, които са ограничени от социални и икономически бариери. Обучението за меки умения, организирано за студенти от ромски произход в свищовското висше училище и Великотърновския университет, беше с цел надграждане на придобити знания от проведеното предходно обучение през настоящата година.

За да се срещнат със студентите, в Стопанска академия гостуваха Радост Чапразова – директор на Фондацията, Милка Семова – ръководител на програма „Ромска професионална мрежа” и кариерен консултант по програмата, Венета Стефанова, която работи индивидуално със студентите от Великотърновски регион за тяхната кариерна ориентация и професионално консултиране. Участниците в обучението и представителите на Фондацията приветства зам.-ректорът по учебна дейност проф. д-р Марияна Божинова. „Стопанска академия винаги е откликвала на нуждите и интересите на студентите, преподавателският състав се стреми да съдейства при обучението им и в извънаудиторната заетост, в стимулирането им да участват в различни форми на студентска активност. В лицето на Академията Вие имате партньор в дългосрочна перспектива”, каза зам.-ректорът и пожела ползатворна работа на студентите и обучителите.

Директорът на Фондацията благодари за оказваната през годините помощ, отзивчивост и съдействие от страна на Стопанска академия. Радост Чапразова подчерта, че свищовското висше училище е дългогодишен партньор по програма „Академично менторство” на Фондацията, която осигурява за младежите академични ментори в лицето на преподаватели. По думите на Чапразова, свищовските студенти обожават своите ментори и нежелаят да ги сменят през годините на обучението си. „Това е показател, че преподавателите от Стопанска академия наистина ги е грижа за своите студенти. Ние високо ценим това отношение и партньорство, и се надяваме, че ще има все повече преподаватели, които да помагат на младежи от ромски произход”, каза още Радост Чапразова. Тя поясни, че мисията на младежка фондация „Арете” е насочена към изграждане на устойчиви социални мрежи, които насърчават образователни занимания, повишават културата на отговорност към обществото и насърчават наставничеството. „Нашата цел е да работим за развитието на ангажирано гражданско общество и изграждане на ролеви модели в ромската общност, които се подкрепят помежду си за постигане на образователни, професионални и лични успехи”, сподели още директорът на „Арете”.

По време на обучението беше представена програмата на Фондацията за кариерно менторство, която среща изявени професионалисти от бизнеса с младежи, на които им предстои да завършат университет и търсят професионална реализация. „Кариерните ментори обикновено са мениджъри на големи компании и имат желание да работят с младежите, защото приемат като дълг да им предадат своите знания и умения”, подчерта Чапразова. По думите й, програмата има много добавена стойност в посока на това, че младежите първо създават контакти директно с бизнеса и имат възможност да добиват знания и умения от първа ръка. Участниците в обучението бяха запознати и със стажантската програма „Кариера в бизнеса”, която дава възможност на младежите да проведат тримесечен стаж със стипендия от Фондацията. Ангажиментът на фирмата е да осигури работно място и ментор, който да следи развитието стажанта, а крайната цел е, ако младежите се представят добре по време на стажа, да бъдат назначени на работа. Милка Семова представи идеята на кариерното консултиране, което цели да помогне на студентите да направят осъзнат избор, да оценят себе си, да разширят възможностите, които виждат и да си създадат такъв имидж, който да ги продаде добре на пазара на труда.

Различни ролеви игри и симулации, които бяха подготвили обучителите, целяха да помогнат на младежите да помислят в какво са добри, кои качества могат да развият допълнително, какво искат да правя и защо го искат – на кои техни вярвания, ценности и убеждения ще отговори професията, която са избрали. По време на базови кариерни игри студентите разиграха истинско интервю за работа, като бяха поставени в ролята и на работодател, и на кандидатстващ за работа, а за да извлекат максимална полза от играта, обучаващите им даваха напътствия и коментираха кой как се е справил. В рамките на обучението, представителите на фондация „Арете” осигуриха и индивидуална консултация за участващите студенти. При първото си гостуване в Свищов, директорът на Фондацията проведе срещи и разговори с преподаватели от Стопанска академия, които са академични ментори на студенти от ромски поризход.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *