Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Бизнес Бизнес

Общините искат 2% от данъка върху доходите

Най-проблемната тема за българските общини продължава да е финансирането им. Това заяви Даниел Панов, председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините (НСОРБ) и кмет на Велико Търново, по време на общо събрание на НСОРБ.

Липсата на реална финансова децентрализация е пречка за разширяване на собствената приходна база и затова Сдружението настоява за работещи мерки за децентрализация.

Като мярка, която може да компенсира липсата на достатъчно средства в общинските бюджети, кметовете сочат трансформирането на централни в местни данъци, информират от Сдружението. Организацията ще продължи да настоява до 2% от данъка върху доходите на физическите лица да се преотстъпва в полза на общините.

Даниел Панов подчерта, че са тревожни темповете на работа по прилагането на новите законови текстове за такса „Битови отпадъци“. Срокът за разработването на нова методика е 31 март 2017 г., а работата с министерствата още не е започнала.

Липсата на обезпеченост с финансови средства на отговорности, които държавата възлага на общините, е вторият основен проблем пред тях. Такъв е случаят с поддръжката на общинската пътна мрежа. Изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова даде за пример законовото изискване от 5-6 години всички публични сгради да имат достъп за хората с увреждания и нулев ресурс за постигането на това законово изискване.

НСОРБ настоява и да се изясни ситуацията с националната програма за саниране. „В момента не разплащаме изпълнени дейности, тъй като договорите са спрени и изпълнителите могат да ни търсят съдебна отговорност“, каза Панов.

Общините ще настояват да бъде обсъден и проблемът с договарянето на общинските проекти за образователната инфраструктура по програмата „Региони в растеж“. В момента 22 общини не могат да подпишат договори, тъй като стойността на подадените проектни предложения е значително по-голяма от наличния ресурс. НСОРБ ще настоява за наддоговаряне като се пренасочат средства от други мерки, към които интересът е ограничен.

 

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *