Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Най-четени Общество

8 нови такси събира МОН

Министерството на образованието и науката вкарва 8 нови такси в системата на детските градини и училища. Това ще влезе за обсъждане като част от проекта на правителствено постановление за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от МОН за дейности в системата на предучилищното и училищното образование.

Цената на провеждането на изпит по един предмет за признаването на компетентности, придобити извън системата на професионалните обучения ще бъде 30 лева. Самият документ за валидиране ще се издава срещу 10 лева.

10 лева ще е и таксата, която педагогическите специалисти ще трябва да заплатят за за разглеждане на заявление за одобряване на програма за обучение за повишаване на квалификацията им. Самата оценка на програмата за обучение ще струва 300 лева. 50 лева ще е тарифата при промяна на обучители в програмите.

Нова такса се предвижда и за обучение по ограмотяване – 300 лева на човек за 600 учебни часа в курс за 16 души. 540 лева ще се събират за 1080 учебни часа за придобиване на компетентности за завършен прогимназиален етап отново в курс до 15 души. 180 лева на човек за 360 учебни часа ще е таксата за придобиване на компетентност само за завършен клас от прогимназиален етап. Курсовете ще са до 15 души.

Проектът предвижда и да се променят някои съществуващи такси.

Разглеждането на заявление за откриване на частна детска градина или училище се увеличава от 100 на 150 лева.

За оценка дали документите съответстват на нормативните изисквания, експертна оценка и издаване на всички становища, разрешения и решение за вписване в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование ще се събират 260 лева вместо досегашните 200 лева.

Проектът предвижда също промяна в някои такси, събирани досега. Разглеждането на заявление за откриване на частна детска градина или училище се увеличава от 100 на 150 лева. Тази такса не е променяна 14 години, откакто е прието предишното постановление, а разходите са се увеличили.

Разкриването на частни професионална гимназия, обединено училище, спортно училище, училище по културата и училище по изкуствата ще струва 375 лева.

В проекта на постановление са посочени и размерите на 16 такси, които ще се събират за обучение на граждани на трети държави, които са навършили 16 години. Те са съществували и досега, но са събирани по друг ред и в друга валута. Вечерната форма на дуално обучение за тези граждани ще се провежда срещу 1377 лева на човек, а задочната и дистанционна форма ще струва 924 лева. 3070 лева е таксата за индивидуално обучение на граждани на трети държави на възраст над 16 години.

Таксите са актуализирани и определени по методика, съобразена с разходите за съответните дейности – необходимото време, преподаватели и ресурси, съобщи МОН.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *