23.07.2024

9 096 деца са извършили престъпления и хулигански прояви

teenager under arrest

9096 малолетни и непълнолетни лица са извършили противообществени прояви и престъпления през 2016 г., като бягство от дома и кражбите са най-разпространени.
Това показват данните на Националния статистически институт на база регистрираните малолетни и непълнолетни в Детска педагогическа стая (ДПС).

Спрямо 2015 г. броят на противообществените прояви и престъпления намалява с 500, или с 5.2%.

Най-голям е дялът на извършените престъпления от непълнолетните деца ( от 14 до 17 г.) – 78.3%. Те са предимно момчета (78.8%) и учащи се – 6 720 лица( 73.9%), като близо половината – 48,5%, живеят в криминогенна среда.

Противообществени прояви

През 2016 г. 5567 деца на възраст от 8 до 17 години са извършили 6106 общественоопасни деяния. Най-голям е делът на бягството от дома, от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип -1554 деца или 27.0%.

Следват прояви на насилие и агресия – 497 малолетни и непълнолетни (8.6%); употреба на психоактивни вещества“- 480 деца; повреждане на обществена и/или частна собственост“ – 397 деца (6.9%).

Сред другите обществено значими противообществени прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни през годината са: непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място – 5.2% (302 лица) и тормоз – 4.8% (279 лица).

Извършени престъпления

През м. г. 4980 малолетни и непълнолетни са извършили престъпления, като спрямо предходната година броят им намалява със 7.1%.

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления – 60.6% . Те са извършени от 3019 деца на възраст 8 – 17 години. Най-честите кражби са от търговски обекти – 849, от домове – 706, и взломни кражби – 385.

Деца, пострадали от престъпления

През миналата година 1754 деца са пострадали от престъпления, от които 674, или 38.4%, са момичета. Малолетни са 653, а непълнолетни – 1101.

Най-голям е броят и съответно относителният дял на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество – 849 деца (48.4%). Следват пострадалите от нанесени телесни повреди 267 деца (15.2%), от грабежи – 115 деца (6.6%), и от блудство – 96 деца (5.5%).

Случаите на деца, жертви на изнасилване (довършено и опит), са 21.

Последствия

В резултат на всички тези стряскащи статистически данни за 2016 г., местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните са образували 5 351 възпитателни дела, от които 3 722 (69.6 %) са по предложение на органите на прокуратурата.

Решените дела са 4 991, като 57. 9% от тях са решени в срок до месец. Прекратени на различни основания са 402 дела ( 7.5% от образуваните възпитателни дела), а 234 или 4. 4% са останали несвършени в края на 2016 г.

Най -често налаганите възпитателни мерки са на противообществени прояви са: предупреждение; поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател; поставяне на възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, за полагане на засилени грижи; задължаване да участва в консултации, обучения и програми; предупреждаване за настаняване във възпитателно училище интернат (ВУИ) с изпитателен срок до 6 месеца; настаняване във ВУИ.

Повече от половината (59.4 %) от децата, на които са наложени възпитателни мерки, са с начално или незавършено начално образование ( 3 306 лица), като близо 80% са момчета.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *