Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Общество

Публична лекция на тема „Глобалните икономически тенденции и тяхното влияние в България“ с гост-лектор г-н Евгений Кънев

На лекцията присъстваха ръководители на катедри, преподаватели, докторанти и студенти от различни катедри на Академията. Гост на събитието бе и доц. Тодор Кръстевич – зам.-ректор на висшето училище. Доц. д-р Людмил Несторов, ръководител на кат. „Обща теория на икономиката“, откри събитието, представяйки на аудиторията кратка информация за гост-лектора. Г-н Евгений Кънев е доктор по икономика и управляващ съдружник на инвестиционнo-финансова консултантска компания „Маконис“. Бил е управляващ директор за Европа на американската компания Tello Corporation и директор Корпоративни финанси в KPMG България.
В дългогодишната си кариера на инвестиционен и финансов консултант е ръководил голям брой проекти за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и Ирландия. Има магистърска степен по бизнес администрация от Illinois State University (USA) и Диплома по финанси и счетоводство на Асоциацията на сертифицираните експерт счетоводители на Великобритания (ACCA). Специализирал е корпоративни финанси във Великобритания, Белгия и Германия. Макроикономист на Международната Търговска Камара (ICC) за България.
В своята лекция д-р Е. Кънев първо се спря на някои основни тенденции в световната икономика, сред които: икономическата криза, прехода между различните икономически модели, основните конфликти, промяната в глобалната икономическа мощ, урбанизацията на обществото, климатичните промени и бързото изчерпване на енергоресурсите, технологичните промени.
Акцент беше поставен върху това, че икономическата криза премахва старото и неефективно производство, но в същото време създава предпоставки за по-бързо икономическо развитие. Наблегна се на протичащия в момента преход от известните вече и остарели икономически модели към нови, в чиято основа са новите технологии.
H
На преден план бяха изведени основните конфликти в съвременния икономически свят, по-важните от които са: замърсяването на околната среда, ускорения темп на иновации, загубата на работни места, задълбочаването на подоходното неравенство, дерегулацията и регулирането на икономиката. Беше посочено, че през последните десет години те непрекъснато се засилват, което води до икономически и политически сътресения.
Анализира се промяната в глобалната икономическа мощ. Начело на световната икономика, освен САЩ, са вече Китай и Индия. В резултат на това, все по-голямо място в световната икономика заема бурно развиващият се азиатски пазар. Беше отбелязано нарастването на градското население именно в Азия и бързо развиващите се азиатски страни.
Лекторът очерта сред значимите особености на световната икономика именно промяната в съществуващите индустриални модели. Той акцентира върху проблемите на потребителското търсене, развитието на иновациите, които водят до изчезването на стари професии и появата на нови.
Д-р Кънев обърна внимание и на състоянието на българската икономика и отражението на глобалните икономически тенденции върху нея. Подчерта, че не е възможно с изолация и протекционизъм да се увеличава икономическият растеж. Той открои и по-важните проблеми, между които: ниската добавена стойност, която се създава, проблемите в енергетиката, в здравеопазването и образованието. Новият модел на българската икономика трябва да се изгражда съобразно следните фактори: цените на петрола, размера на получаваните еврофондове и нарастването на износа. В основата на този нов модел стои увеличаването на инвестициите – както вътрешни, така и външни, по-добра социална и производствена инфраструктура, подобряване на бизнес климата.
Бяха зададени интересни въпроси от страна на присъстващите, на които д-р Кънев отговори изчерпателно.
В края на срещата лекторът получи излязлата по повод 65-годишнината на катедра „Финанси и кредит“ книга „Летопис Първостроители на Свищовската финансова школа“, поднесена му от доц. д-р Стефан Симеонов. Доц. д-р Людмил Несторов благодари на гост-лектора за отзивчивостта и интересно представената тема. В знак на уважение и благодарност, от името на катедра „Обща теория на икономиката“, му бе подарена картина на свищовски художник.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *