Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

Стопанска академия бе домакин на форум за разработване на българо-румънски туристически маршрут

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ бе домакин на кръгла маса за обществено и експертно обсъждане по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“. Форумът бе организиран от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“, която съвместно с Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – гр. Констанца, Румъния изпълнява проекта, финансиран чрез програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020. Целта на проекта е да популяризира общото римско културно-историческо наследство на дунавските общини от двете страни на реката чрез създаване на интегриран туристически продукт.

Изпълнителният директор на Асоциацията Мария Цанкова откри срещата, в която участваха представители на местните и държавни власти, регионалните и местните исторически музеи, туристическия бранш, неправителствения сектор. Сред участниците в кръглата маса бяха и преподаватели, докторанти и студенти от катедра „Икономика и управление на туризма“ при Стопанска академия.

Като символични домакини, участниците във форума приветстваха Росен Маринов – директор на Дирекция „Култура и културно наследство“ при община Свищов и зам.-ректорът на Стопанска академия – проф. д-р Марияна Божинова. От името на ректора и на академичната общност проф. Божинова приветства гостите с „Добре дошли“ в свищовското висше училище. Тя подчерта важността на събитието за Академията като припомни, че по българското поречие на река Дунав няма друг университет, в който да се обучават студенти по бакалавърска специалност „Икономика на туризма“, магистърска програма „Икономика и мениджмънт на туризма“ и докторска програма „Икономика и управление на туризма“. По думите на проф. Божинова, поречието на Дунав е изолирано в приоритетите на Министерството на туризма по отношение развитието на туризма и диверсификацията на туристическия продукт, който може да бъде предложен от общините на тази територия. „Надявам се, след успешната реализация на проекта, по българското и по румънското поречие на Дунав да се развие и да просперира един интегриран туристически продукт“, каза още проф. Божинова.

Представяйки резултатите от интегрирано предварително проучване на римското културно-историческо наследство в българо-румънския трансграничен регион, Мария Цанкова поясни, че то е проведено на територията на 8 области в България и 7 окръзи в Румъния. Проучването предлага вариант на маршрут, който обхваща 62 обекта и е структуриран около река Дунав като главна ос и около историята на Дунавския лимес (северната граница на Римската империя). Основните обекти от българска страна, които ще се популяризират чрез маршрута, са „Бонония“ в гр. Видин, „Улпия Ескус“ в с. Гиген, „Димум“ в гр. Белене, „Нове“ в гр. Свищов, „Ятрус“ в с. Кривина, „Сексагинта Приста“ в гр. Русе, „Трансмариска“ в гр. Тутракан. „Дуросторум“ и Римска гробница в гр. Силистра.

В рамките на кръглата маса бяха обсъждани разработваните в момента Стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация на туристическия маршрут и Маркетингова стратегия. С презентация, посветена на маркетинга на туристическите дестинации по Долнодунавския лимес, в дискусията участва ас.д-р Стефан Проданов – преподавател в Стопанска академия и представител на Съвет по туризъм – Свищов.
Обсъждания по проекта са проведени общо в пет български дунавски общини. Участниците в кръглите маси се обединяват около виждането, че културно-историческият туризъм е приоритетен за социално-икономическото развитие на Дунавския регион, но за да се капитализира неговия потенциал е необходимо да се работи в посока на подобряване на транспортната и туристическа инфраструктура, и повишаване на капацитета за предоставяне на услуги. След провеждането на заключителния форум в румънския град Констанца, проектът предвижда създаването на набор от атрактивни промоционални материали, които ще се разпространяват сред заинтересованите страни.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *