Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

Стопанска академия популяризира изпълнението на проект „Шанс за развитие”

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е партньор по проект „Шанс за развитие”, който се изпълнява по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България. Проектът е с продължителност 24 месеца, като приключва през м. май 2019 г. Основната проектна цел е повишаване пригодността за заетост чрез развиване на професионални умения и осигуряване на по-добра комуникация между работодателите и лицата, които търсят работа в областите Долж – Румъния, Видин и Велико Търново – България. Целевата група включва обучаващи се в ОКС „Бакалавър”, ОКС „Магистър”, ОНС „Доктор”, завършили висше образование в тези степени, активно търсещи работа и регистрирани безработни лица (съгласно националното законодателство). Това стана ясно по време на проведена в Стопанска академия работна среща на екипа по изпълнението на проекта с целевата група. На срещата присъстваха още зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации доц. д-р Николай Нинов, преподаватели, административни служители, студенти, както и представители на местни и регионални медии.
IMG_3072-1
Пред присъстващите, доц. д-р Анелия Радулова – експерт „Целеви групи” по проекта поясни, че водещ бенефициент е Университетът в румънския град Крайова, а партньор от българска страна, освен Стопанска академия е и Фондация за регионално развитие – Видин. Общата стойност на проекта е 648 094,73 евро, от които 85% е финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, 13% е национално финансиране от двете държави, а собствените средства от партньорите възлизат на 12 961,90 евро. Говорейки за планираните дейности, доц. Радулова поясни, че проектът предвижда осъществяване на 14 инициативи – 12 обучения, една интернет страница за популяризиране на дейността и две трудови борси. Целевата група е от 400 участника, като 300 са от Крайова и по 50 от Свищов и Видин. Участниците, селектирани от Стопанска академия, са на възраст между 18 и 54 години. Планирани са и 12 посещения в реална работна среда, които ще осигурят възможност за повишаване на практическите умения и пригодността за заетост на крайните бенефициенти. По проекта ще бъде изграден Румънско-български кариерен център, който ще опосредства двустранния процес по търсене и наемане на работа на безработните от целевите региони. Доц. Радулова подчерта, че крайните бенефициенти ще получат качествено професионално обучение от университетски преподаватели от Румъния и България в областите, за които специалисти са силно търсени на трудовия пазар. „Участието в проекта Ви дава шанс да получите нови знания, да повишите своите компетентности, да се докоснете до реална работна среда, да разширите кръгозора си от познания и умения, да добиете представа за реалните измерения на трудовия пазар в целевите области в България и Румъния”, заяви пред целевата група доц. Радулова.
След представянето на проекта, експертите по „Изпълнение на дейности” – доц. д-р Галина Захариева и доц. д-р Теодора Филипова, проведоха организационни срещи с представители на селектираната от Стопанска академия целева група.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *