Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

ЗАКОН И РЕД Изборът на редактора Най-четени Политика

Цачева иска промени, за да нямат прокурори власт над съдии

Министърът на правосъдието Цецка Цачева предлага редакция в съдебния закон след становище на Венецианската комисия за корупционните престъпления.
Цачева изпрати писмо до председателя на Народното събрание Димитър Главчев и до председателя на Комисията по правни въпроси Данаил Кирилов, с което настоява за редакция на чл. 230 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Искането на министъра е въз основа на получено становище от Европейската комисия за демокрация чрез право (Венецианската комисия), в което се заявява, че тя „намира за обезпокоително едно от измененията на приетия през юли 2017 г. ЗСВ, който косвено дава на прокуратурата важна власт над съдиите. Съгласно новия чл. 230, ако съдия е обвинен в умишлено престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет отстранява магистрата от длъжност до приключване на наказателното производство.

Според Венецианската комисия в българската система „повдигането на обвинения“ срещу лице често съответства на ранна фаза на досъдебното разследване. Чл. 230 въвежда задължение на Съдийската колегия на ВСС да отстранява съдията в случай, че обвинението е повдигнато от прокурор. Следователно прокурорите непряко получават правомощието да предприемат отстраняване на съдии за потенциално дълъг период от време въз основа на (сравнително) малко доказателства.

„Това може да бъде много опасно за независимостта на съдиите“, се казва още в становището.

Комисията приема, че съдия, срещу когото са повдигнати сериозни обвинения, може да бъде временно освободен от длъжност. Въпреки това, Съдийската колегия трябва да провери доколко сериозни и основателни са тези обвинения.

„В настоящия вариант на чл.230 от ЗСВ, Съдийската колегия на ВСС изглежда изпълнява само формална роля за одобряване на временното отстраняване. Вместо това, ЗСВ трябва ясно да постанови Съдийската колегия да преразгледа същността на обвиненията и да реши дали доказателствата срещу съдията са достатъчно убедителни и дали това изисква отстраняване от длъжност. По този начин Съдийската колегия трябва да може да определя кратки срокове за разследване на временно отстранени от длъжност съдии“, пише Венецианската комисия.

Във връзка с това Цецка Цачева е на мнение, че този член трябва да бъде редактиран така:

„Чл. 230. (1) В случаите по чл. 132 от Конституцията на Република България, когато съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем, съответната колегия на Висшия съдебен съвет временно го отстранява от длъжност до приключване на наказателното производство.

(2) Когато, извън случаите по ал. 1, съдия, прокурор или следовател е привлечен като обвиняем за престъпление от общ характер, съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да го отстрани от длъжност до приключването на наказателното производство. Колегията изслушва / може да изслуша съдията, прокурора или следователя преди вземането на решение.

(3) Срокът на временното отстраняване от длъжност в досъдебното производство не може да надвишава срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс. За периода на временното отстраняване от длъжност на съдията, прокурора и следователя се заплаща възнаграждение в размер на минималната работна заплата.

(4) При изтичане на срока по чл. 234, ал. 8 от Наказателно-процесуалния кодекс и при спиране на наказателното производство временно отстраненият съдия, прокурор или следовател може да поиска от съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение да го възстанови на заеманата длъжност. Отказът подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Искането за временно отстраняване от длъжност по ал. 1 и 2 се прави от главния прокурор по предложение на наблюдаващия прокурор и се мотивира.

(6) В случаите, когато по отношение на съдия, прокурор или следовател е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, той се смята за временно отстранен от длъжност от датата на влизане в сила на съдебния акт, с който се постановява мярката.“

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *