Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

Предизвикателства пред застрахователната и осигурителната теория и практика в България дискутираха в Стопанска академия

Национална кръгла маса на тема „Устойчиво развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Съорганизатори на събитието бяха катедра „Застраховане и социално дело“ и Асоциацията на застрахователните брокери в България.
IMG_3791-1
В качеството си на ръководител на катедра ЗСД, доц. д-р Румен Ерусалимов откри националната кръгла маса. Той подчерта, че превърналата се в традиция среща между застрахователната и осигурителната теория и практика отново се провежда в свищовското висше училище, където през далечната 1938 г. са положени основите на обучението по застраховане, и където през 1950 г. е създадена първата в България застрахователна катедра. По думите на доц. Ерусалимов, организирането на кръглата маса е „израз на непрестанните усилия за съчетаване на фундамента, поставен от теорията и прагматизма, разнообразието и динамиката в развитието, присъщи на практиката”. Във форума участваха представители на български и чужди университети, застрахователни и пенсионно осигурителни дружества, застрахователни брокери, браншови организации в застраховането, фондации, докторанти и студенти.
Ректорът на Стопанска академия, доц. д-р Иван Марчевски, връчи на организаторите поздравителен адрес и приветства всички участници и гости на кръглата маса. По думите му, форумът е поредно доказателство, че свищовското висше училище ще продължава да обучава и подготвя специалисти за застрахователния и осигурителния бизнес в България, а катедрата-организатор отново показва как на практика може да се работи с бизнеса. „Поредното организиране на подобен форум показва, че си вярваме, че можем да си бъдем полезни с обмен на теория и практика, а това да бъде полезно и за страната като цяло, защото застраховането и осигуряването са два сектора, които изискват много усилия и от тях до голяма степен зависи ефективността на икономиката. Ние трябва да работим повече за увеличаване на застрахователната и осигурителната култура на българина, за което съвместните ни усилия са много важни, за да може застраховането и осигуряването да бъдат максимално полезни на обществото и на всеки отделен човек в нашата страна”, каза доц. Марчевски.
IMG_3877-1
Председателят на УС на Асоциацията на застрахователните брокери, Костадин Пеев е сред неизменните участници в традиционната кръгла маса и като представител на тазгодишния съорганизатор на форума, приветства участниците. Той също изрази увереност, че националната кръгла маса ще допринесе за все по-пълното развитие и сплотяване на теорията и практиката, за все по-доброто движение на кадрите от студентската скамейка към практиката и за развитието им в тяхната творческа и трудова дейност.
Сред участниците и гостите на форума бяха доайени на застрахователната и осигурителната науки в България. Доц. Ерусалимов изказа благодарност и признателност на всички, които са развивали и умножавали успехите и постиженията на катедрата. Той с гордост заяви, че с доклад в кръглата маса участва дългогодишният ръководител на катедрата (1976-1990 г.), доайен на застрахователната наука в България – проф. д. ик. н. Христо Драганов. Сред гостите на форума бяха доц. д-р Здравко Георгиев – ръководител на катедрата в периода 1991-1993 г. и ректор на Стопанска академия от 1989 до 1991 г., и доц. д-р Кольо Колев – ръководител на катедрата от 1999 до 2011 г. С доклад в кръглата маса участва и доц. д-р Йото Йотов – дългогодишен член на катедрата и специалист в актюерската наука. Фондацията, носеща името на първия ръководител на катедрата – „Проф. д-р Велислав Гаврийски”, бе представена от нейния зам.-председател на УС Максим Максимов и от главния секретар проф. д-р Диана Иванова, която също поздрави организаторите на форума и изказа своята благодарност за отправената й покана за участие. Сред гостите на кръглата маса бяха президентът на Асоциацията за застрахователна сигурност д-р Юрий Тодоров, както и председателят на УС на Сдружение „Обединени Застрахователни Брокери“ – Милен Петков.
Поздравителни адреси бяха получени от Асоциацията на българските застрахователи, ЗК „Лев Инс“ АД, катедрите „Финанси и кредит“ и „Математика и статистика“ при СА „Д. А. Ценов“. В тях ръководителите на съответните институции и звена изказаха своите поздравления към организаторите и изразиха съпричастност към целите на научния форум.
Пленарният доклад, който изнесе пред участниците в националния форум доц. Ерусалимов, бе на тема „Обучението по застраховане и социално дело – фактор за устойчивото развитие на застрахователния и осигурителния пазар в условията на динамична регулаторна среда”. В него бяха засегнати проблеми, свързани с ниското ниво на застрахователната и осигурителната култура в България и беше предложено решение по линията на засилване ролята на обучението в тези сфери на икономическото познание.
Работата на форума бе организирана в два основни тематични панела. Единият обедини научни разработки и дискусии, посветени на пазарни и извънпазарни предизвикателства пред устойчивото развитие на застраховането в България, а във втория панел бе разгледана темата в осигурителния сектор. В критичността, аналитичността и застъпените тези на изнесените доклади и проведените дискусии, пролича силната заинтересованост на участниците и гостите на кръглата маса към актуалните проблеми, които стоят пред застрахователния и осигурителния сектори.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *