Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Най-четени Общество

Предприемачеството в сферата на туризма дискутираха в Стопанска академия представители на местната власт, бизнеса, студенти и преподаватели

Кръгла маса на тема „Проблеми и перспективи пред предприемачеството в сферата на туризма в България“ се проведе в Стопанска академия, организирана по проект с ръководител проф. д-р Марияна Божинова, преподавател към катедра „Икономика и управление на туризма“ и зам.-ректор по учебна дейност. В кръглата маса участваха Росен Маринов – директор на дирекция „Култура и културно наследство“ при община Свищов, Севдалина Камбурова – дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“, Стефан Проданов от „Съвет по туризъм“ – Свищов, представители на бизнеса в сферата на хотелиерството, ресторантьорството и туроператорски фирми, студенти от специалност „Икономика на туризма“ от всички курсове.
Във връзка с темата на кръглата маса, проф. Божинова подчерта, че предприемаческата активност намира поле за развитие във всички сфери и сектори на икономиката, като с особена важност е туристическия сектор. „Делът на туризма в БВП и значението му непрекъснато растат и той е един от основните двигатели на икономическото развитие на България“, каза проф. Божинова. Тя поясни, че основната цел на проектния екип е на основата на емпирично изследване състоянието на предприемачеството в сферата на туризма в страната ни, да се очертаят съществуващите проблеми и възможните перспективи за развитие на предприемаческия туристически бизнес, допринасящи за утвърждаване на България като туристическа дестинация с множество природни и антропогенни дадености, подходящи за развитие на различни видове туризъм.
IMG_4705
Приветствие към поректния екип и към участниците във форума поднесе зам.-ректорът по научноизследователска и проектна дейност, доц. д-р Тодор Кръстевич. Той подчерта важността на форум, който дава възможност да се представят мнения и оценки на хората, които систематично изучават проблемите на туризма, представителите на туристическия бизнес и представителите на местната власт, които систематично регулират процеси в сферата на туристическия бизнес в една малка и нетипично туристическа община.
В рамките на проекта е проведено анкетно проучване сред предприемачи, реализиращи малък туристически бизнес в общините Приморско, Велинград и Велико Търново, които са популярни туристически дестинации, разполагащи с различни природни и антропогенни ресурси за развитие на туризъм. Резултатите от направените проучвания бяха представени на кръглата маса от ас. д-р Любомира Тодорова и ас. д-р Павлин Павлов – преподаватели към катедра „Икономика и управление на туризма“, и Василиса Вълкова – докторант към катедрата и собственик на туроператорска фирма от В. Търново. Основната изследователска теза, която защитиха членовете на проектния екип е, че повишаването на предприемаческата активност в сферата на туризма в България е от съществено значение за стабилизирането и устойчивото развитие на туристическия пазар, което предлага дългосрочни ползи за всички заинтересовани страни – предприемачите, държавата, туристите и местните общности.
IMG_4701
Представителите на туристическия бранш в община Свищов споделиха свои проблеми и предизвикателства, които стоят пред развитието на техния бизнес. Коментирана беше и инициативата на министерствата на земеделието и туризма „Сподели България“, въз основа на която нова онлайн платформа ще рекламира страната ни пред чужденците и ще привлича туристи с 12 дестинации за винен и кулинарен туризъм. Една от дестинациите – „Мизия“, включва и община Свищов, което участниците в кръглата маса коментираха като ново предизвикателство и възможност за хотелиери, ресторантьори и туроператори от свищовския регион. Участващите предприемачи споделиха, че тази среща е била изключително полезна за тях и препоръчаха форумът да стане традиционен. Активно в дискусиите участваха и присъстващите студенти от специалност „Икономика на туризма“, които споделиха идеи и отправиха предложения за обогатяване на туристическия продукт в община Свищов.
Значимостта на кръглата маса, организирана от най-младата катедра в Стопанска академия, бе подчертана и в получените поздравителни адреси от други катедри. Сред отправените пожелания към катедрения състав е да продължат да работят с настойчивост и последователност за създаване на условия за устойчиво развитие на туризма, за доразвитие на инфраструктурата и повишаване на заетостта, както в региона, така и в България.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *