Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

Средношколци от 20 града участваха в Национално ученическо състезание в Стопанска академия

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организира 22-то поредно издание на Националното ученическо състезание, което се проведе в шест направления – „Счетоводство”, „Икономика и управление на туризма”, „Управление на проекти”, „Аграрна икономика”, „Икономикс”, „Митнически и данъчен контрол”. В състезанието участваха 247 ученици, придружени от 48 учители от 27 средни училища от Варна, Велико Търново (2), Враца (2), Генерал Тошево, Казанлък, Кнежа, Кърджали, Левски, Плевен (3), Пловдив, Полски Тръмбеш, Разград, Русе (2), Свищов (3), Силистра, Славяново, Сливен, Хайредин, Шумен, Ямбол. От страна на домакините, в организацията и провеждането на средношколската надпревара участваха Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността, представители на шест катедри и 47 ментори за ученическите екипи.

Приветствие от името на академичното ръководство към учениците и техните учители, при официалното откриване на състезанието, поднесе зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации – доц. д-р Николай Нинов. С пожелание за успешно представяне, той предизвика учениците, чрез своите знания, умения и оригинални идеи, да покажат защо техните учители са избрали именно тях за да представят съответното училище. Участниците в състезанието бяха приветствани и от ръководители или представители на катедрите-организатори в отделните направления: проф. д-р Марияна Божинова – зам.-ректор и преподавател в катедра „Икономика и управление на туризма”; проф. д-р Георги Иванов – зам.-ректор и ръководител катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”; проф. д-р Маргарита Богданова – ръководител катедра „Стратегическо планиране”; проф. д-р Атанас Атанасов – ръководител катедра „Счетоводна отчетност”; доц. д-р Марина Николова – ръководител катедра „Аграрна икономика”; гл. ас. д-р Таня Тодорова – научен секретар на катедра „Обща теория на икономиката”. След официалното посрещане, учениците започнаха работа по зададените от катедрите казуси. Разпределени в различни аудитории по екипи или за индивидуално представяне, състезателите бяха подпомагани от ментори, в лицето на асистенти, докторанти и изявени студенти от съответните специалности.

В направление „Счетоводство”, екипите работиха върху три казуса от счетоводната практика. Всички участници демонстрираха знания относно групиране елементите на имуществото на предприятието и определяне на стойностния размер на основния капитал, приключване на счетоводни сметки и изготвяне на оборотна ведомост, и умело упражниха контролната функция на счетоводството.

Заданието, върху което работиха учениците в направление „Икономика и управление на туризма”, бе свързано с пазарното позициониране и продуктовото портфолио на две ресторантьорски вериги. В процеса на работа те трябваше да оценят пазарното поведение на конкуриращите се ресторантьорски вериги. Участниците трябваше да вземат решение относно разработването и налагането на нов продукт във всички ресторанти на една от разглежданите ресторантьорски вериги като направят проучване основавайки се на метода „спрямо конкуренцията”.

Участниците в направление „Управление на проекти” имаха за задача да разработят проектно предложение по някоя от тематичните области, дефинирани в Националната програма за младежта 2016-2020 г. и допустими за подкрепа през 2017 г.: Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи; Развитие и признаване на младежката работа; Активизиране на младите хора в малките населени места; Младежко предприемачество; Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС. Поради ограниченото време за работа, на екипите бе възложено да дефинират проблем в рамките на избраната от тях тематична област, да формулират цел, да определят целевите групи на проектното предложение, да посочат дейностите, с извършването на които ще се постигнат целите на проекта, както и да представят очакваните резултати от изпълнението на заложените в проекта дейности.

Състезателният казус в направление „Аграрна икономика” бе озаглавен „Избор на пазар за реализация на продукт/суровина“. На участващите екипи им се наложи да влязат в ролята на фамилно земеделско стопанство, което произвежда уникален местен продукт/суровина. Екипите трябваше да защитят мотивирано предложение за реализация на продукта/суровината на европейския или местния пазар под формата на презентация.

Състезанието в направление „Икономикс” бе индивидуално и всеки участник имаше възможност да избира дали да участва с есе или с тест. Катедрата-организатор подготви тест от 30 закрити въпроса, а за предпочелите да напишат есе бе дадена възможност да избират между две предложени теми – „Ако имахте свободен финансов ресурс от 200 000 лева къде бихте го инвестирали?” и „Моето бъдеще в икономиката на България”.

IMG_6903

В направление „Митнически и данъчен контрол” учениците решаваха казус от областта на митническия и данъчния контрол, като за целта им беше предоставена информация за извършени външнотърговски операции. Екипите получиха формуляри с условието и комплект от попълнени документи, отразяващи извършените дейности по сделките. Решаването на казуса изискваше да се проследи документалното оформяне на сделките, да се установи допуснати ли са нарушения на митническото и данъчното законодателство, да се определи вида и размера на наложените административни санкции.

Работата и представянето на отборите и на индивидуалните участници бе оценявана от журита, в състава на които освен академични преподаватели бяха и представители на практиката: Радостина Раданова – директор на дирекция „Младежки политики” в Министерство на младежта и спорта, и Гергана Джугларска – старши експерт в дирекцията; Анелия Димитрова – зам.-кмет на община Свищов; Любен Кънчев – зам.-кмет на община Костинброд; Пепо Петров – изпълнителен директор на „Фондация за околна среда и земеделие”; Емел Павлоолу – началник на Общинска служба „Земеделие” гр. Свищов; директор на банкова институция и собственици на фирми. Във всяко направление бяха връчени „Награда на Ректора” на Стопанска академия, „Награда на катедрата”, награди за 1, 2 и 3 място, специални награди, както и награди, осигурени от бизнеса. Всички участници получиха сертификат, който им дава правото да бъдат записани за студенти в Стопанска академия по първа желана специалност и форма на обучение.

В рамките на 22-то Национално ученическо състезание се проведе и учебно-методическа работна среща на тема „Възможности и перспективи пред съвременното икономическо образование”. В срещата участваха учители от училищата-партньори, преподаватели от катедрите-организатори в отделните направления и представители на академичните центрове за следдипломно и факултативно обучение.

IMG_6900

При гостуването си в Стопанска академия, представителите на Министерство на младежта и спорта проведоха работна среща с ректора. Те връчиха на доц. д-р Иван Марчевски поздравителен адрес от зам.-министър Ваня Колева по повод организирането на националното ученическо състезание. „ С организирането на този форум се насърчава активността на младите хора, предоставя им се възможност за изява и развитие капацитета на участващите младежи и в същото време се популяризира един много важен инструмент за реализиране на политиката за младото поколение на страната – Национална програма за младежта (2016-202)”, се казва в поздравителния адрес от зам.-министъра на младежта и спорта.

За настоящата календарна година, в Стопанска академия са предвидени още две национални ученически състезания. На 24 ноември средношколци ще се състезават в направленията „Маркетинг” и „Международни икономически отношения”, а на 1 и 2 декември ще се проведе състезанието по „Банкиране, финансиране и бюджетиране”. Предвидено е провеждане на състезания и в други направления в различни училища в страната.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *