Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

Десета докторантска научна сесия даде трибуна на млади изследователи в Стопанска академия да представят свои разработки

Десета докторантска научна сесия се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Форумът за поредна година даде възможност на над 50 млади изследователи от свищовското висше училище да представят свои научни разработки, които се публикуват в специалното издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”. Докторантската сесия, организирана от редакционния съвет, откри главният редактор на изданието, доц. д-р Стефан Симеонов. Той поздрави участващите докторанти и обърна внимание на значението на провеждания вече 10 години научен форум за постиганите резултати от младите изследователи. Доц. Симеонов подчерта стремежа на редакционния съвет и академичното ръководство, чрез рецензирането и редактирането, разработките на докторантите и изданието да повишават своето качество, като се сравняват с най-добрите научни издания.
Приветствие към участниците отправи зам.-ректорът по научноизследователска и проектна дейност, доц. д-р Тодор Кръстевич. „Всяка година, най-мотивираните и най-фокусираните да правят научни изследвания се събират на докторантска научна сесия. За тези 10 години развитието на научните изследвания в Стопанска академия, което в голяма степен се дължи на фокусираните усилия на всички докторанти, действително е направило големи крачки напред”, подчерта зам.-ректорът, като пожела успешно представяне и удовлетвореност от положените усилия на участващите докторанти. Доц. Кръстевич благодари на редакционната колегия на годишния докторантски алманах.
Зам.-главния редактор на Алманаха – доц. д-р Росица Колева, също поздрави докторантите за усилията и амбицията, с която откриват, експериментират, доказват и отстояват своите идеи и виждания. Тя отдаде и заслужено признание на научните ръководители на младите изследователи. По повод кръглата годишнина на научния форум, доц. Колева представи данни за изминалите 10 години и постигнати резултати. Тя припомни, че идеята за провеждане на докторантска научна сесия е на проф. д-р Андрей Захариев през 2008 г. (като зам.-ректор „Магистърско обучение и докторантура”), който е и първият гл. редактор на Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти” – първата за България специализирана научна периодика за докторанти. В първото издание на научния форум участват 16 докторанти, които презентират 11 студии и 5 статии. През годините броят на участниците се увеличава и най-голям – 63, е през 2016 г. От 2014 г. Алманахът излиза в две книги – със статии и със студии. Общият брой на участвалите докторанти през десетгодишния период е 381 (има докторанти, участвали повече от един път), от които 117 презентират студии и 264 – статии. „В Стопанска академия е традиция докторантите да представят на специализиран форум своите творчески търсения и да доказват степента на напредналост по трудната пътека на научно си израстване. Тази традиция трябва да продължи и занапред, както продължават творческите търсения на младите ни колеги”, подчерта още доц. Колева.
В научната сесия участваха докторанти от трите форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна. В тазгодишното издание свои разработки представиха и двама докторанти от Мароко, които през настоящия семестър се обучават в Стопанска академия по програма „Еразъм+”. Представянето на докторантските разработки бе организирано в три паралелно работещи секции. Първата секция обедини докторанти с разработки в областите финанси, макроикономика, застраховане и осигуряване. Във втората секция бяха представени изследвания в областта на контрола, анализа, счетоводството и информатиката. Докторантите в трета секция презентираха разработки, свързани с мениджмънт, маркетинг, международна икономика, индустрия, аграрна икономика, търговия и туризъм. В рамките на регламентираното време участниците презентираха своите изследвания, а членовете на комисии поставиха въпроси и отправиха препоръки към авторите с цел усъвършенстване на изследователската им работа.
Тазгодишното издание на форума отново бе с конкурсен характер и журитата отличиха с награди най-добре представили се трима докторанти във всяка от трите секции. Първенците бяха наградени със специално изработен плакет и ваучер за закупуване на специализирана научна литература, като сумата на паричната награда за първо място бе 150 лв., за второ – 100 лв., а за трето – 50 лв. Наградите връчиха зам.-ректорите доц. д-р Тодор Кръстевич и доц. д-р Николай Нинов, и гл. редактор на Алманаха, доц. д-р Стефан Симеонов.
Представените студии и статии са в процес на рецензиране и ще бъдат публикувани в предстоящия брой на академичното печатно издание Годишен алманах „Научни изследвания на докторанти”, което ще бъде отпечатано през 2018 г.

НАГРАДЕНИ ДОКТОРАНТИ:
Първа секция „Финанси, макроикономика, застраховане и социално осигуряване”
1. Даниел Емилов Николов с тема „Стойност под риск, кохерентните алтернативи CVaR и EVaR – ползи и приложимост“
2. Орлин Радославов Пенков „Международното производствено коопериране в контекста на бизнес цикъла”
3. Теодор Милков Тодоров „Техническите индикатори – инструмент за измерване пулса на “FOREX” пазара”

Втора секция „Стопанска отчетност, контрол, анализ и информатика”
1. Теодора Иванова Спасова с тема „Облачните изчисления през призмата на големите български предприятия и организации”
2. Ирина Орлинова Пъшева с тема „Възможности за оценяване на финансови инструменти за целите на счетоводното им отчитане”
3. Любомир Росенов Терзиев с тема „Приложение на извадковия подход при одита върху обществените поръчки”

Трета секция „Мениджмънт, маркетинг, международна икономика, индустрия, аграрна икономика, търговия и туризъм”
1. Василиса Емилова Вълкова с тема „Състояние и тенденции в развитието на туроператорската дейност в България и страните от Европейския съюз за периода 2007-2017”
2. Иван Василев Иванов с тема „Иновативни енергийни технологии – глобални пазарни проекции”
3. Михаил Билев Петков с тема „Проблеми при производството и реализацията на селскостопански продукти в България”

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *