22.07.2024

Мая Манолова поиска от КЕВР да намали цената на водата

Омбудсманът Мая Манолова изпрати остро становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ Иван Иванов, във връзка с предстоящото увеличение на ВиК услугите от 1 януари 2018 г. в 14 области в страната, съобщиха от пресцентъра на омбудсмана на Република България.

„За пореден път държавният регулатор не счете за необходимо да проведе обществено обсъждане по един толкова важен въпрос, който засяга потребителите в областите: Смолян, Варна, Пловдив, Силистра, Кърджали, Русе, Перник, Монтана, Шумен, Сливен, Бургас, Ямбол, Враца, София-град“, пише омбудсманът.

В документа тя подчертава, че „правилното определяне на цените на ВиК услугите е въпрос от обществена значимост за развитие на ВиК сектора“. Манолова посочва, че на практика КЕВР и ВиК дружествата обсъждат цени, които се плащат от трета страна, без последната да има възможност да вземе отношение по тях. „Това, освен че е незаконосъобразно, е и неморално“, категоричен е общественият защитник.

В становището си до председателя на КЕВР тя акцентира и върху факта, че вместо инфлацията от м. януари до м. октомври т.г., която е 0,7 %, регулаторът е взел предвид справка от м. декември 2016 г. до края на м. октомври т.г. – 1,9 %.

От друга страна, Мая Манолова посочва, че всъщност инфлацията следва да се изчислява от момента на влизане в сила на утвърдената цена за 2017 г. за ВиК услугите, която е различна за операторите.

Омбудсманът дава и пример за абсурдността на ситуацията с предстоящото изменение на цените на водата за ВиК Ямбол.

„При спазване на нормативните изисквания, одобрената цена на водата за ВиК Ямбол за 2018 г., не би следвало да се изменя. Вместо това, за този ВиК оператор цената на водата е с най-голямото увеличение – 20%“, изтъква парадокса Манолова.

Националният обществен защитник критикува работата на КЕВР и по отношение определяне социалната поносимост на цената на ВиК услугите. Манолова е категорична, че КЕВР ползва данните от изследването на Националния статистически институт /НСИ/ „Статистика на доходите и условията на живот“, които са чувствително по-високи от друго тяхно изследване за същата година – „Наблюдение на домакинските бюджети относно средно месечния доход на домакинствата“:

„На основание чл.19, ал.1, т.4 от Закона за омбудсмана отправям препоръка, да се вземат под внимание посочените аргументи като приложите правилните критерии за определяне периода на инфлацията и социалната поносимост на цените на ВиК услугите. По този начин ще бъдат постигнати по- ниски и справедливи цени, в съответствие със закона“, пише в становището си до КЕВР омбудсманът.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *