Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Бизнес Бизнес Изборът на редактора Коментари Най-четени

Евростат: България е отличник в ЕС по използване на ВЕИ

България вече е достигнала и дори надминала нивото на използваната възобновяема енергия по стратегията „Европа 2020“.
Това показват данни от анализ на Евростат за потреблението на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/ в ЕС през 2016 г., предаде БТА.

През същата година страната ни е постигнала дял в потреблението на ВЕИ от 18,8 на сто, при заложени параметри по стратегията „2020“ – 16 процента. Така се нареждаме сред 11-те страни-членки на ЕС, които вече са достигнали нивото за използване на ВЕИ, необходими за постигане на националните си цели по стратегията „Европа 2020“.

Анализът на Евростат проследява използването на ВЕИ за период от почти 12 години /2004 – 2016 г./, като за това време страната ни е достигнала ръст от 9,4 през 2004 г. – до 18,8 през 2016 г.

Най-висок е делът на получаваната и използвана ВЕИ у нас от твърди отпадъци и биогорива – около 8 на сто, а най-нисък дял имат ВЕИ от геотермална енергия /0,2 на сто/, от слънчева енергия /0,8 на сто/ и от вятър /0,7 на сто/.

Според данните на европейската статистика – най-висок дял от ВЕИ у нас са били използвани в отоплението и охлаждането – около 30 процента, а делът на използваните ВЕИ в транспорта е бил около 7 процента.

Общият дял на използваната възобновяема енергия у нас от брутното потребление на електроенергия през 2016 г. е бил 19,2 процента, като ръстът е почти два пъти в сравнение с 2004 г., когато са били потребявани 9 на сто ВЕИ.

11 страни предсрочно са достигнали нивата за използване на ВЕИ до 2020 г.

Другите страни-отличнички в ЕС по този показател, освен България, са: Чехия, Дания, Естония, Хърватия, Италия, Литва, Унгария, Румъния, Финландия и Швеция.

Швеция има най-голям дял в ЕС през 2016 г., по използване на ВЕИ – 53,5 на сто, пред Финландия /38 на сто/, Латвия /37 на сто/, Австрия /33 на сто/ и Дания /32 на сто/.

В противоположния край на скалата най-ниски дялове на възобновяемите енергийни източници са регистрирани в Люксембург /5,4 на сто/ , Малта и Холандия /и двете по 6 на сто/, отчита Евростат.

Според европейската статистика през 2016 г. производството на електроенергия от възобновяеми източници е допринесло близо с една трета /29,6 на сто/ за общото потребление на електроенергия в ЕС-28, като хидроенергетиката е бил най-важният източник, следван от вятърната енергия.

Средният дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта на ЕС се е увеличил от 1,4 процента през 2004 г. – до 7 процента през 2016 г, или почти седем пъти, според Евростат. До 2020 г. използването на ВЕИ в транспорта на ЕС трябва да достигне до 10 процента, като се набляга изключително на течните биогорива, водород, биометан, „зелена“ електрическа енергия и др.

Целта на ЕС е да се достигнат 20 процента в брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници до 2020 г., и най-малко 27 процента – до 2030 г., отчита още европейската статистика.

Само през 2016 г. в световен мащаб за ВЕИ са били инвестирани около 330 млрд. долара, а инсталираните мощности са достигнали над 120 гигавата. Една трета от тези инвестиции са били в Китай – 111 млрд долара, а около една шеста в САЩ – 60 млрд. долара.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *