Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Общество

Четвърт век чества катедра „Международни икономически отношения” при Стопанска академия – Свищов

Четвърт век чества катедра „Международни икономически отношения” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” с тържествено заседание и международна научна конференция. Сред гостите на тържественото честване бяха ректорът и зам.-ректорите на свищовското висше училище, проф. дин Иля Хаджинов – зам.-ректор на Донецкия национален университет „Василий Стус” в гр. Виница, Украйна, декани и ръководители на катедри от Стопанска академия, представители на сродни катедри от български и чуждестранни университети. В обръщение към присъстващите, ръководителят на катедрата-юбиляр, доц. д-р Галина Захариева припомни, че катедра МИО е създадена на 20 януари 1993 г, а учредители са проф. дин Атанас Дамянов – неин дългогодишен ръководител, проф. дин Снежана Найденова, доц. д-р Иван Спиридонов, доц. д-р Иванка Цонева, доц. д-р Никола Конов. „Това са хората на които ние днес изказваме нашата искрена благодарност за поставените основи и принос към днешния облик на катедрата и специалността. Към днешна дата в катедрения състав са 5 хабилитирани преподаватели – един проф. д-р на ик. н. и 4 доцента, 5 гл.ас. д-ри и един ас. д-р. Катедрата обучава студенти в ОКС „бакалавър” по специалност МИО, в магистърска степен по 5 магистърски програми и докторанти по докторска програма „Световно стопанство и МИО”. Доц. Захариева подчерта още активната дейност на Алумни клуб МИО – Свищов, провеждането на традиционната студентска научно-практическа конференция, множеството реализирани проекти и публикации, развитието на катедрата, съпътствано от различни достижения.
„Катедра МИО е една от младите катедри в Стопанска академия, но за изминалите 25 години са постигнали много – екипът на катедрата е млад, изключително мотивиран и стъпва на сериозни традиции. От тази катедра са минали хора, които са знакови за развитието на науката и обучението в Стопанска академия, но и сега има доста сериозни, амбициозни и доказали се учени” – това заяви в приветствието си ректорът доц. д-р Иван Марчевски. По думите му, катедрата е уникална и със своите студенти, които след дипломирането си стават едни от най-успешно реализиралите се в кариерата си възпитаници на свищовското висше училище. Ректорът изрази благодарност към катедра МИО от името на цялата академична общност и връчи на доц. Захариева почетния знак на Стопанска академия. По време на тържественото заседание катедрата-юбиляр получи множество приветствия, подаръци и поздравителни адреси от гостите на честването.
Международната конференция, с която бе отбелязана 25-годишнината на катедрата, бе на тема „Интеграционни процеси в глобалната икономика”. Работата на двудневния научен форум започна с три пленарни доклада. Проф. д-р ик. н. Таня Горчева от катедра МИО при СА „Д. А. Ценов” изнесе доклад на тема „Проекции на европейските търговски практики за стимулиране на българския експорт”. Във втория пленарен доклад проф. Хаджинов говори за международната търговия на Украйна в съвременните условия, а в третия доц. д-р Георги Маринов от Икономически университет – Варна представи проучване на нагласи към трудова миграция у нас. Участниците във форума работиха в три тематични секции, модератори на които бяха преподаватели от катедрата-домакин. Международната конференция предизвика за участие 86 автори от 15 висши учебни заведения от България, Украйна, Русия, Литва, Азърбайджан, Италия и Чехия. Депозираните над 70 доклада ще бъдат публикувани в едноименен сборник.
Конференцията бе част от дейностите по проект 4-2018 „Интеграционни процеси в глобалната икономика” с ръководител доц. д-р Здравко Любенов, към Института за научни изследвания.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *