Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Политика Последни новини

Парламентът прие промени в Закона за концесиите на първо четене

Парламентът прие промени в Закона за концесиите на първо четене. От гласувалите 114 народни представители 109 бяха „за“, двама – „против“, а трима се въздържаха. Вносител на промените е Министерският съвет.

В доклада на Комисията по правни въпроси се посочва, че при прилагането на закона са установени няколко групи въпроси, които изискват промени. Те са свързани с концесии, при които ще бъдат заложени изисквания за големи по размер инвестиции в публична инфраструктура, както и значителни плащания от концесионера към държавния бюджет. В тази връзка законопроектът предвижда изменения в текстовете за солидарната отговорност, начина на разрешаване на спорове между страните по концесионния договор, основанията за недействителност на концесионния договор, както и редакционни промени.

Посочени са изчерпателно случаите, в които може да се издаде решение за провеждане на повторна процедура. Предвижда се и публикацията в Националния концесионен регистър да се извърши след публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответно – в „Държавен вестник“, когато обявлението е за поправка.

Предвижда се страните по договор за концесия с трансграничен интерес да могат да предвидят решаването на спорове по договора да се извършва от арбитражен съд.

Политиката относно държавните такси при касационно обжалване пред Върховния административен съд се уеднаквява с тази по Закона за обществените поръчки.Отменя се текст, според който концесионен договор е недействителен, ако съдържанието не отговаря на минимално съдържание, определено в закона, или ако противоречи на друго изискване на закона. Според вносителя целта на отмяната е предотвратяване на превратното завеждане на дела от широк кръг лица, доколкото все още няма създадена съдебна практика относно активната легитимация за предявяване на иск за обявяване недействителността на концесионен договор.

Христиан Митев от Обединените патриоти заяви, че подкрепя промените, но изрази притеснения относно отпадането на горния текст. „Не би следвало да се стига до подобно заличаване и изцяло лишаване от възможността, когато договорът противоречи с основните изисквания на Закона за концесиите, да няма съответно санкция, която да се изразява в обявяването на неговата недействителност“, заяви депутатът. По думите му към момента няма такава практика – няма такива заведени искове за обявяване на недействителност на концесионния договор

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *