Информационна aгенция "Дартс Нюз" ©

Изборът на редактора Любопитно Общество

Емоционалната интелигентност – основна личностна черта на лидера

Първата международна конференция по Емоционална интелигентност в София ще
представи водещи имена в психологията и научни подходи, които са приложими в

израстването на бизнес лидерите

На 15-ти април в София започва Седмицата по Емоционална интелигентност. Събитията
включени в нея – Първа международна конференция и сертификационно обучение се
организират за първи път в България. Те ще представят научния подход към тази сфера на
психологията и нейното приложение в бизнеса. Организатор на събитията е Фондация за
развитие на Емоционалната интелигентност в България и лично нейния основател – д-р
Антонина Кардашева, д.пс.н.  
Темата за умението да управляваме емоциите си, като важен фактор за
изграждане на устойчив бизнес модел на поведение се очертава като все по-актуална в
стратегическото лидерско развитие. Различни изследвания показват значението на
Емоционалната интелигентност като отличителна личностна черта на лидерите. Значимо е
и мястото ѝ като водещ компонент при работа с хора и развитие на екипи.
Самосъзнанието, знанието и умението да се управляват предизвикателствата в
конфликтна ситуация са най-добрия стандарт и ефективен инструмент на съвременната
бизнес среда. Нашата самооценка и самоуважение зависи от нивото на Емоционалната ни
интелигентност. Самоуважението е увереност в личния успех, убеденост в качеството на
личните постижения, добро самочувствие и позитивна оценка за себе си. То е много
важна характеристика от личността на мениджъра и лидера, и ролята, която той
изпълнява в своята бизнес среда.
Авторът на Теорията на Емоционалната интелигентност като личностна черта проф.
Константин В. Петридес ще се включи със специална онлайн лекция в програмата на
Конференцията. Той е основател на Лондонската психометрична лаборатория и професор
по психология и психометрия в University College London (UCL). Неговите Въпросници за
изследване на Емоционалната интелигентност като личностна черта (TEIQue) се използват
в цял свят за приложни и научни изследвания.
„Емоционална интелигентност е  отличителен белег и е личностно качество на
индивида. Тя има решаващо значение за успеха, както вътрешен (психологически), така
и външен (във външния свят).“ – анонсира своята тема на Конференцията проф.
Пертидес.

Емоционалната интелигентност в стратегическото лидерство ще разгледа в своята лекция
проф. Мария Радославова – в специално онлайн включване от САЩ. Лектор в Катедрата
по Мениджмънт в Бизнес колежа към Калифорнийския университет на Сан Франциско, тя
е автор на книгите "Психологически механизми на възникване и функции на
удовлетвореност от труда" и "Психичното въздействие на ръководителя върху
сътрудниците в организацията".
„Трите компонента на Емоционалната интелигентност могат да бъдат мощни
движещи сили за използване на различни комуникационни умения в хоризонталното и
вертикалното взаимодействие на мениджърите с членовете на организацията и с
партньорските организации. Като цяло мениджърите на организации, които
притежават висока Емоционална интелигентност намират много възможности да
общуват положително и да помагат на служителите си да развият нагласи за
постижения, да научават нови неща, да израстват и да ги мотивират да допринесат
за успеха на организацията.“ – сподели в интервю за предстоящата Конференция в
София проф. Радославова.
Седмицата по Емоционална интелигентност включва Международна Конференция, която
ще се проведе в хотел Новотел на 15-ти май и сертификационно професионално обучение
на две нива в периода от 16 до 18 април с водещ д-р Джон Пелитери – президент на
Международното общество по емоционална интелигентност, Ню Йорк, САЩ. Програмата
на обучението ще предостави на участниците експертно знание по емпирично-базирани
резултати за емоционална интелигентност, ефективни стратегии и умения в прилагането й
във всички сфери на социалния живот. Сертификатите ще дадат легитимност и
възможност на участниците да развият и прилагат знания по емоционална интелигентност
в разнообразна работна среда и условия.
Партньори в Седмицата на емоционалната интелигентност са Българската асоциация за
управление на хора (БАУХ), Фондация „Дарби“, STOOS, Българската асоциация за тренинг
и развитие (БАТР), Консултантската компания за развитие на човешките ресурси „Заедно“,
Американски университет в България, Югозападен Университет „Св. Неофит Рилски“, Нов
Български Университет, Институт за социална и емоционална интелигентност,
платформата YOUth TALENTs и Българската младежка спортна асоциация.

LEAVE A RESPONSE

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *